Vil du bidra til å sikre god kvalitet på veiene våre?

Bli skredsakkyndig geolog i Tromsø eller Alta

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen har mange spennende oppgaver innenfor geologisk fagfelt og søker nå etter nye skredsakkyndige geologer til våre kontorer i Tromsø og Alta.  Stillingene er 1-årige vikariater.

Vi som jobber i geo- og laboratorieseksjonen er en meget kompetent faggruppe for geologi, skred, geoteknikk, hydrologi og vegteknologi.  Tilsammen er vi 25 sivilingeniører og ingeniører fordelt mellom Bodø, Tromsø og Alta.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging av skredområder og planlegging av skredsikringstiltak. Oppfølging av skredsikring.  Også akuttoppdrag i forbindelse med skred.
 • Berggrunnsgeologisk kartlegging og ingeniørgeologisk vurdering forbundet med veger, tunneler, bergskjæringer og bruer – både i plan-, utførelses- og driftsfasen.
 • Noe reise må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • Den vi søker må ha minimum 5-årig universitetsutdannelse innenfor relevant fagfelt. Erfaring fra skredrelatert arbeide og gode GIS kunnskaper vektlegges. Du må ha førerrett klasse B.
 • For kandidater med sterk og allsidig praksis innen området, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette vil vi også legge vekt på:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • God skriftlig og muntlig fremstillings- og kommunikasjonsevne
 • Kunnskap om skredrelaterte dataverktøy
 • Kunnskap om snø og snøskred gjennom praktisk utøvelse i felt
 • Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Viggo Aronsen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 75 55 27 72
Mobil: 481 25 331

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger