Vil du bidra til å optimalisere et av landets mest spennende digitaliseringsprogram?

Teknisk tester

Vi søker etter en teknisk tester som kan kvalitetssikre leveransene fra prosjektene og tilrettelegge for kontinuerlig utrulling i forvaltningen.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statistisk sentralbyrå har startet et omfattende digitaliseringsprogram som blant annet innebærer utvikling av en ny, skybasert teknologiplattform. Vi skal lage avanserte selvbetjeningsløsninger som vil gjøre oss i stand til å forenkle statistikkproduksjonen i alle ledd; fra datafangst til publisering. Vi forvalter store datamengder og benytter data fra de fleste, større offentlige registre i Norge. Gjennom digitaliseringsprogrammet skal vi også legge til rette for innsamling av data fra flere og mer ukonvensjonelle kilder. 

En ny teknologisk plattform og nye måter å samle inn og bearbeide data på krever god kvalitetssikring både under utvikling og i forvaltning. Vi søker derfor etter en teknisk tester som kan sikre høy kvalitet i leveransene fra prosjektene i digitaliseringsprogrammet, samt beskrive og implementere testrutiner for en effektiv og sikker forvaltning. Det skal etableres og implementeres prinsipper for kontinuerlige leveranser, og en sentral oppgave for deg vil være å legge grunnlaget for et automatisert test-regime som støtter prinsippene i henhold til dev-ops og CI/CD. 

Hos oss vil du få en sentral rolle i test- og kvalitetsarbeidet. Med din erfaring vil du både være utførende og rådgivende for teknisk testing på tvers av løsninger, teknologier og prosjekter. Du er gjerne i utgangspunktet en utvikler, men har videreutviklet deg innen test og har erfaring med ulike verktøy for å automatisere arbeidet. Vi ser helst at du har noen års erfaring, gjerne fra tilsvarende prosjekter i offentlig eller privat sektor.

Som teknisk tester vil du jobbe i Underavdeling for IT-utvikling, som er organisert under Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner (DoF). Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner utgjør en vesentlig del av SSBs virksomhet. Avdelingen har ansvaret for flere store utviklingsprosjekter, og står for utvikling, forvaltning og drift av IT- systemer for datafangst, statistikkproduksjon, analyser og formidling. Vårt IT-miljø teller mer enn 90 medarbeidere og vi besitter bred kompetanse innenfor programutvikling, web- og datalagringsteknologi. Vår systemportefølje er i stor grad Java-basert, og prosjektene våre benytter i stor grad på smidig utviklingsmetodikk, open source programvare og åpne standarder.

Vi oppfordrer søkerne om a scanne inn relevante dokumenter. Vi utfører kontroll av dokumenter.

Arbeidsoppgaver

 • Være utførende og rådgivende av teknisk testing i prosjekt og forvaltning
 • Tilrettelegge for standardisering og implementere krav og prinsipper for teknisk test
 • Etablere og utvikle automatiserte tester
 • Sikre testarbeidet ved migrering av legacy-systemer
 • Etablere og implementere prinsipper for kontinuerlig leveranser

Kvalifikasjoner

Erfaring med automatisering av tester og ulike testverktøy for blant annet;

 • enhet-, integrasjons-, systemtester m.fl.
 • last-, ytelse-, stresstester m.fl. både mht. applikasjons- og/eller plattformutvikling
 • Grunnleggende ferdigheter i et eller flere programmeringsspråk og testdreven utvikling
 • Erfaring med tekniske tester som; portabilitets-, recovery-, stabilitets-, skalerbarhetstester, m.fl er ønskelig
 • Erfaring med ulike sikkerhetstester av applikasjoner, systemer, informasjonsarkitektur, lagring, nettverk, plattform m.m. er ønskelig
 • Erfaring med håndtering av testdata er ønskelig
 • Erfaring med kontinuerlige leveranser og devops er ønskelig
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning.

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • IT
 • Informatikk / IT

Egenskaper

 • Målrettet, løsningsorientert, fokusert på kvalitet og effektivitet og med evne til å håndtere endring
 • Gode samarbeidsevner, ville ta ansvar og lede
 • Evne og vilje til å jobbe standardisert
 • Evne til å omsette detaljer til konseptuelle løsninger
 • Trives med tekniske utfordringer
 • Kunne bygge og dele kompetanse
 • Se på kontinuerlig forbedring som en naturlig del av arbeidet

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), kr 517.700-745.600 etter kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Kontaktpersoner

Astri Berrefjord
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 481 12 624
Geir Hoel Arnesen
Seniorrådgiver IKT
Telefonnummer: 99 04 81 66

Hvem er Statistisk sentralbyrå (SSB)?

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller!

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. 

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt. 

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.