Vil du bidra til å gi togreisende god informasjon?

Stillingsbeskrivelse

I Trafikk Sør/Vest har vi ledig stilling som toginformatør. Som toginformatør er den viktigste oppgaven din åsørge for at kundene til en hver tid har oppdatert og riktig informasjon omtrafikkbildet, slik at de reisende er i stand til å ta gode valg på sin reise.Toginformatøren arbeider sammen med togledelsen i trafikkstyringssentralen.

Vi ønsker tiltredelse så snart som mulig.  

Arbeidsoppgaver

 • sørge for at kundene får den beste informasjonen i normal- og avvikssituasjoner
 • sørge for at kundene har rask og nok informasjon
 • overvåke og betjene informasjonselementene på stasjonene
 • gi kundene muntlig og skriftlig informasjon om toggangen gjennom informasjonsflatene og høyttaleranlegget til Bane NOR
 • arbeidet er organisert i en toskiftsordning med dag- og kveldstjeneste også i helgene 

Ønskede kvalifikasjoner

 • minimum treårig videregående skole
 • erfaring fra arbeid med service- og kundebehandling er ønskelig 
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • godt fargesyn og hørsel
 • erfaring med å betjene datasystemer

Personlige egenskaper

 • du er proaktiv og har evne til å takle mange arbeidsoppgaver samtidig, også i stressituasjoner
 • du er selvstendig og kan på egen hånd ta ansvar for å gi informasjon etter standarden til KTI til kundene når situasjonen krever det
 • du er en lagspiller, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • du har en positiv innstilling til jobben og trives med endringer og omstilling
 • du gir klar og tydelig informasjon
 • du kommuniserer godt med andre og er klar og tydelig
 • du kan rette deg til mange samarbeidspartnere på en profesjonell måte
 • du er kundeorientert og opptatt av hva som gir best resultat for våre kunder  

Vi legger vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale
 • god forsikrings- og pensjonsordning 
 • et profesjonelt, hektisk og godt arbeidsmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver

Opplæring vil i hovedsak foregå i Bergen, men også noe i Oslo.

Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. 

Kontaktpersoner

Morten Grønland
Togdriftsleder
Telefonnummer: + 47 474 73 783

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger