Vil du bidra med juridisk bistand til noen av Norges mest spennende byggeprosjekter?

Jurist - rådgiver/seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra med juridisk bistand til noen av Norges mest spennende byggeprosjekter? Vi søker nå en engasjert og dyktig jurist! 

Juridisk seksjon i Statsbygg yter faglig bistand i byggeprosjektene, både i forberedelsesstadiet, under bygging og i reklamasjonsfasen. Seksjonen bistår også Statsbyggs øvrige virksomhet med juridiske tjenester. Arbeidsoppgavene ligger hovedsakelig innenfor det forretningsjuridiske området med særlig vekt på regelverket for offentlige anskaffelser, generell kontraktsrett, entrepriserett, IKT-kontrakter og husleierett. Juristene samarbeider nært med andre faggrupper som ingeniører, arkitekter og økonomer. Alle større byggeprosjekter har en jurist knyttet til seg under alle prosjektets faser. Seksjonen består av 9 jurister som bistår alle organisasjonens avdelinger i juridiske spørsmål.  

Arbeidsoppgaver

 • Bistand ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kvalitetssikring av tilbudsinnstillinger
 • Bistand ved klager i anskaffelsessaker
 • Bistand ved tvister, særlig i entreprisesaker 
 • Utredningsarbeid
 • Kurs og foredragsvirksomhet
 • Generell juridisk rådgivning

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen rettsvitenskap (jus)
 • Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver, og det vektlegges spesielt erfaring med offentlige anskaffelser og entrepriserett
 • Gode akademiske resultater
 • Gode datakunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik, løsnings- og serviceorientert
 • Har god evne til å arbeide selvstendig, men også til tverrfaglig samarbeid
 • Du er strukturert og arbeider effektivt innenfor korte frister

Vi tilbyr

 • Interessante juridiske oppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø 
 • Faglig og personlige utviklingsmuligheter 
 • Hyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt 
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs  
 • Fleksibel arbeidstid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag 
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du en god pensjons- og forsikringsordning, samt tilbud om boliglån til gunstig rente 
 • Stillingen lønnes som rådgiver eller seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner, for tiden kr 530 000,- til 750 000,- per år. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes

Kontaktpersoner

Bjørn Kuvås
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 412 21 751

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger