Vil du bidra med å lage gode verktøy for Etterretningstjenesten?

Overingeniør og senioringeniør programvareutv.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å bidra til å lage gode verktøy for å varsle om ytre trusler mot Norge? Liker du utfordringer knyttet til store datamengder? Du vil trives i denne stillingen dersom du finner Etterretningstjenestens oppdrag interessant og liker å jobbe på lag med andre for å skape gode produkter og applikasjoner. Du liker frihet rundt teknologivalg, men kan likevel trives med språk som Java eller React. Du liker smidige utviklingsprosjekter som Scrum og DevOps, og ser verdien i "Continious Delivery" med kortest mulig tid fra utvikling til produksjon. Dersom du også synes det er spennende med lagringsteknologier som NoSQL eller grafdatabaser, er det lett å finne inspirasjon og mening i hverdagen hos oss. 

Stillingen har varighet til og med 31.12.2023, med mulighet for forlengelse. 

Arbeidsoppgaver

Senioringeniør:

 • Lede og gjennomføre programvareutvikling, devops og implementasjon av etterretningsapplikasjoner i prosjektet eller produktet du jobber på
 • Lede prosjektprosessen med å utarbeide teknisk design, arkitektur og arbeid med valg av best egnet teknologi
 • Dele og bygge fagkompetanse innen ny teknologi, spesielt innenfor applikasjonsutvikling, prosessering av store datamengder og DevOps
 • Bidra aktivt til smidig gjennomføring og resultatorientert leveranse av egenutviklet programvare med dokumentasjon

Overingeniør:

 • Gjennomføre programvareutvikling, devops og implementasjon av etterretningsapplikasjoner
 • Ivareta, videreutvikle og kvalitetssikre gjeldende applikasjoner
 • Dele og bygge fagkompetanse innen ny teknologi, spesielt innenfor applikasjonsutvikling, prosessering av store datamengder og DevOps
 • Bidra aktivt til smidig gjennomføring og resultatorientert leveranse av egenutviklet programvare med dokumentasjon

Kvalifikasjoner

Det kreves for senioringeniør:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Bred erfaring innen relevant arbeid i samme rolle
 • Erfaring med Java og applikasjonsutvikling
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det kreves for overingeniør:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med Java og applikasjonsutvikling
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra JavaScript, Angular.js, Html, CSS, React, Node.js og Linux
 • Erfaring med smidig arbeidsmetodikk, Scrum, DevOps-metoder, teamarbeid, oppsett av miljøer og produksjonssetting av løsninger

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og vilje til teamarbeid
 • Løsningsorientert tilnærming
 • Evne å ta initiativ uoppfordret

Lønn og vilkår

Stilling: Senioringeniør (kode 1181) / Overingeniør (kode 1087)

Lønn overingeniør: lønnstrinn 62 - 70 i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale

Lønn senioringeniør: lønnstrinn 68 - 75 i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale

For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Kontaktes på kveld

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger