Vil du bidra i utvikling av SSBs informasjonssikkerhet og sikkerhetsarkitektur?

Sikkerhetsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner i SSB har et bredt ansvar for å støtte oppunder produksjonen av statistikk og analyser, og besitter bred kompetanse innenfor statistisk metode, skjemautvikling, virksomhets- og IT-arkitektur, samt IT-utvikling, forvaltning og drift av våre løsninger. Ved Seksjon for virksomhets- og IT-arkitektur er det nå ledig stilling som sikkerhetsarkitekt. 

SSB står nå foran omfattende digitalisering og modernisering av SSBs arbeidsprosesser, og avdelingen er sentral i dette arbeidet. Gjennom digitalisering skal SSB effektivt utnytte nye datakilder, automatisere statistikkenes produksjonsprosesser og tilrettelegge for økt analyse gjennom helhetlige løsninger fra datafangst til publisering. Våre publiseringsløsninger skal hele tiden møte samfunnets krav til brukervennlig og effektiv informasjonsformidling, og utnytte nye muligheter i tråd med den teknologiske utviklingen. En slik omfattende omlegging stiller krav til en moderne, fremtidsrettet IT organisasjon med medarbeidere som er genuint opptatt av å utnytte det fremste av IT teknologi til det beste for SSBs kjernevirksomhet. 

Vi søker derfor etter en offensiv, endringsorientert sikkerhetsarkitekt som drives av mulighetene til å løfte vår organisasjon på området informasjonssikkerhet. Vår nye kollega skal sette høye mål til seg selv og sine kollegaer og være komfortabel med å utfordre normene. Sammen skal vi løfte vår organisasjon til å fremstå som ledende internasjonalt i produksjon av statistikk og samtidig ivareta nødvendig informasjonssikkerhet. 

Sikkerhetsarkitekten skal inngå i vårt team av arkitekter i Seksjon for virksomhets- og IT-arkitektur, som blant annet har ansvar for å etablere en helhetlig, fremtidsrettet arkitektur og arkitekturstyring, samt at vi bidrar i planlegging og utforming av konsepter og løsninger for en digitalisert og modernisert statistikkproduksjon. 

Vi oppfordrer søkere om å skanner inn relevante dokumenter. SSB utfører dokumentkontroll

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og forvalte målbilder, referansearkitekturer og veikart for sikkerhetsarkitektur
 • Utvikle og følge opp målarkitekturer for sikkerhetstjenester
 • Kommunisere målbilder og arkitekturkrav til brukere, prosjekter og leverandører
 • Gi faglig støtte og råd innen informasjonssikkerhet til strategisk og taktisk ledelse
 • Gi faglig støtte, råd og retningslinjer innen informasjonssikkerhet til prosjekter og endringsaktiviteter, herunder kvalitetssikre løsningsarkitektur med tanke på etterlevelse av sikkerhetskrav
 • Delta i tverrgående fora som fagperson innen informasjonssikkerhet
 • Bidra i utvikling av metoder, retningslinjer og standarder innenfor sikkerhetsområdet, samt bidra til faglig utvikling på området informasjonssikkerhet
 • Oppfølging av sikkerhetskrav i anskaffelser

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på hovedfags-/mastergrad-nivå innen IT
 • Minimum fem års relevant erfaring som konsulent, arkitekt eller teknisk prosjektleder innenfor området informasjonssikkerhet
 • Meget god kunnskap om skytjenestemodeller og skysikkerhet
 • Sikkerhets- og arkitektursertifisering f. eks. ISO-27xxx, CISA/CRISC, TOGAF eller lignende er ønskelig
 • Erfaring med utarbeidelse og forvaltning av informasjonssikkerhetssystemer (ISM), sikkerhetsstyring, etterlevelse, informasjonssikkerhetsarkitekturer, veikart og sikkerhetsprinsipper
 • Kunnskap om GDPR og hvilke konsekvenser det har for utvikling av IT-løsninger er ønskelig
 • God teknisk forståelse og kunnskaper innenfor ett eller flere områder: IAM, PKI, applikasjonssikkerhet, infrastruktursikkerhet, skysikkerhet, GDPR, sikkerhetstesting, sikkerhetsovervåking- og analyse
 • Erfaring med å klassifisere informasjon og gjennomføre sikkerhetsvurderinger er ønskelig
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning.

Utdanningsretning og nivå

 • IT
 • Informatikk / IT
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å kommunisere med beslutningstakere - skriftlig og muntlig på norsk
 • Gode samarbeidsevner, også på tvers av fagdomener
 • Interesse for sikkerhetsfaget og evne til å holde seg oppdatert på utfordringer, muligheter og løsninger
 • Løsningsorientert
 • Utadvendt, positiv og bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Engasjert i sikkerhetsorganisasjoner og miljøer i Norge og internasjonalt for faglig utvikling og nettverksbygging er ønskelig

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364), kr 705 000 til kr 840 000 etter kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Kontaktpersoner

Jon Folkedal
Seniorrådgiver
E-postadresse: jon.folkedal@ssb.no
Mehran Raja
Seniorrådgiver
E-postadresse: mehran.raja@ssb.no
Rune Gløersen
Seksjonssjef
E-postadresse: rune.gloersen@ssb.no

Hvem er Statistisk sentralbyrå (SSB)?

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller!

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. 

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt. 

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.