Vil du bidra i utbyggingen av ny jernbane?

kvalitetsrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal bygge 13,6 km dobbeltspor fra Nykirke i nord til Barkåker i sør, inkludert 3 nye tunneler, 2 bruer og en ny jernbanestasjon på Skoppum.  I den forbindelse søker vi kvalitetsrådgiver til prosjektet Nykirke-Barkåker (forkortet til UNB) med arbeidssted i Tønsberg. Utbygging Vestfoldbanen som prosjektet er en del av, er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på InterCity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø og er i dag ca. 120 medarbeidere. Dobbeltspor på strekningene Barkåker-Tønsberg, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er ferdigstilt. Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker forberedes nå for byggestart høsten 2019, og flere strekninger står for tur i årene fremover. En moderne Vestfoldbane vil gi kortere reisetid og flere tog mellom Oslo og Vestfold-/Grenland.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet redaktøransvar for utarbeidelse, vedlikehold og oppfølging av prosjektets styrende dokumenter
 • Planlegge og gjennomføre revisjoner/verifikasjoner
 • Utarbeide prosjektspesifikke rutiner
 • Følge opp kvalitets og kontrollplaner
 • Følge opp kravstyring
 • Registrere og følge opp hendelser knyttet til kvalitet i avvikssystemet
 • Bistå i risikoanalysearbeidet innenfor kvalitet
 • Bistå i arbeidet med kontinuerlige forbedringer
 • Bidra til effektive kvalitetsprosesser for prosjektet
 • Ansvarlig for kvalitetsrapport i sikkerhetsbevis
 • Følge opp dokumentasjon av teknisk sikkerhet
 • Ansvarlig for å holde avvikslogg oppdatert
 • Rapportere innen fagfeltet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning eller tilsvarende på bachlor/masternivå
 • Revisjonserfaring, sertifisering som revisjonsleder eller 3 års erfaring som revisjonsleder
 • God kunnskap og forståelse av ISO standardene ISO 9000 serie og ISO 10005
 • Kunnskap om lovgivningen for vei og bane med tilhørende forskrifter, standarder og regelverk
 • Erfaring fra oppfølging av totalentreprisekontrakter er en fordel
 • Erfaring med risikobasert kvalitetsstyring er en fordel
 • Ønskelig med 5-10 års erfaring som kvalitetsrådgiver i utbyggingsprosjekter
 • Du behersker både norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Du er:

 • Løsningsorientert
 • Analytisk
 • Positiv
 • Samarbeidsorientert

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Du ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.

Vi tilbyr

 • Et engasjert, tverrfaglig arbeidsmiljø
 • En mulighet til å bidra til forbedring av miljø og et viktig samfunnsoppdrag
 • God pensjons-og forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Hege Haslestad
Kvalitets- og Sikkerhetsleder
Telefonnummer: 97059117

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger