Vil du bidra i NVEs arbeid med overvann?

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som kan være med og styrke laget innen overvannshåndtering. NVE har ansvaret med å forvalte Norges vannressurser og i de senere årene har vann i by blitt inkludert i dette ansvarsområdet. Vi ønsker å styrke vår kapasitet og kompetanse innen overvann og utlyser med dette en fast stilling. Stillingen passer for deg som liker en variert arbeidshverdag, hvor du vil få være med å teste nye instrumenter og metoder for å kunne dokumentere avrenning og effekter av LOD-tiltak i urbane strøk. Du vil også bidra med utarbeidelse av veiledningsmateriell og anbefalinger for denne type målinger. Dette vil gi kommuner og andre aktører et bedre beslutningsgrunnlag i deres arbeid med overvannshåndtering. Din arbeidshverdag vil i hovedsak inneholde feltarbeid, analyse og utarbeidelse av veiledere.

Hos oss vil du jobbe i et friluftsorientert og engasjert hydrometrimiljø som totalt teller 30 personer fordelt på hovedkontoret og NVE`s regionkontor. Kontorsted for stillingen er i Oslo. Du må påregne 30 – 60 reisedøgn i året. Stillingen ligger i Seksjon for hydrometri – teknikk og feltdrift i Hydrologisk avdeling 

Arbeidsoppgaver

 • Koordinering, ledelse og deltakelse i urbanhydrometriske aktiviteter
 • Etablering og drift av hydrologiske målestasjoner
 • Kvalitetskontroll av måledata
 • Deltakelse i fagteam og mulighet til faglig utvikling og spesialisering
 • Mulighet for FoU-arbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk/naturfaglig utdannelse på masternivå
 • Relevant arbeidserfaring
 • Førerkort klasse B (ønskelig med BE kan evt. tas etter oppstart)
 • Svømmedyktig
 • Fysikk til å kunne ferdes i ulendt terreng
 • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk I tillegg vil det være fordelaktig med
 • Erfaring fra VA-bransjen
 • Hydrologisk eller hydraulisk kompetanse
 • Teknisk og praktisk kompetanse, særlig i instrument- og måleteknologi
 • Erfaring fra relevant feltarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode sosiale ferdigheter(teamorientert)
 • Løsningsorientert
 • God improvisasjonsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon
 • Et sterkt tverrfaglig miljø innen geofag, naturforvaltning og elektronikk
 • Rom for personlig og faglig utvikling gjennom fagteam, kurstilbud og spesialisering
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Årslønn innenfor spennet kr 550 000 – 750 000 i stillingskode over-/senioringeniør (1087/1181) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Legg ved vitnemål og attester elektronisk. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlig søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).   

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 98 62
Morten Nordahl Due
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 48075772

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger