Vil du bidra i noen av Norges viktigste infrastrukturprosjekter?

Stillingsbeskrivelse

Tidenes jernbanesatsing skjer NÅ, og for å løse morgendagens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte har vi behov for flere dyktige ingeniører. Du vil raskt bli en del av ett eller flere tverrfaglige prosjekter i en variert portefølje. Vi bidrar inn i mange viktige prosjekter som sørger for at eksisterende systemer fungerer optimalt, samtidig er vi på vei inn i en jernbanerevolusjon med Norges største digitaliseringsprosjekt ERTMS (European Rail Traffic Management System). Over de neste ti årene skal vi foreta en reise, der endestasjonen er ny signalteknologi over hele landet. Underveis skal vi også vedlikeholde og forbedre dagens signalanlegg. Vil du være med?

Din kompetanse blir vår viktigste ressurs, derfor legger vi stor vekt på kompetanseutvikling fra første dag. Du vil bli en del av en enhet med stor bredde; fra ambisiøse nyutdannede ingeniører til nestorer innen signalfaget. Det som kjennetegner oss er at vi er levende opptatt av faget vårt og verdsetter vårt gode arbeidsmiljø preget av samarbeid og kunnskapsdeling.

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide planer, utredninger og funksjonsbeskrivelser for signalanlegg
 • prosjektere, kravstille og godkjenne signalanlegg
 • utarbeide sikkerhetsdokumentasjon
 • følge opp leverandører og kontrakter
 • delta ved idriftsettelse av signalanlegg
 • kontroll av signalanlegg før idriftsettelse

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdanning som sivilingeniør/ingeniør innen informatikk, elektro, automasjon, kybernetikk eller elektronikk. Lang relevant erfaring som signalmontør kan kompensere for krav om høyere utdanning
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • følgende er en fordel:
  • erfaring med å lede prosjektgrupper eller systemanskaffelser/-leveranser
  • erfaring med større elektro- og automasjonssystemer
  • erfaring med funksjonsbeskrivelse eller implementering av avanserte kontrollsystemer
  • erfaring med utarbeidelse eller granskning av sikkerhetsdokumentasjon
  • kunnskap om forskrifter samt norske og internasjonale standarder innenfor fagområdet
  • godkjenning som sluttkontrollør signal
  • relevant fagbrev

  Det stilles også helsekrav til blant annet syn, hørsel og normalt fargesyn.

Personlige egenskaper

 • Vi vet at supermannen/superkvinnen ikke finnes, men vi tror at dersom du kjenner deg igjen i flertallet av beskrivelsene under så vil du trives hos oss:
  • du ønsker en selvstendig rolle med et stort og viktig ansvarsområde (etter at vi har gitt deg den faglige ballasten du trenger)
  • du trigges av å levere fra deg et godt stykke arbeid
  • integritet og nøyaktighet sitter i ryggraden din
  • du står støtt i dine beslutninger, også om noen skulle utfordre deg
  • du blir ikke (for) stresset selv om det stormer rundt deg
  • du kjeder deg ikke når du jobber med detaljer
  • du liker å jobbe sammen med andre, og med prosjekter som arbeidsform
  • du ønsker alltid å lære mer og dele din kunnskap med andre

Vi tilbyr

 • å bli en del av Norges største og mest kompetente fagmiljø innen signal på jernbane
 • egen karriereplan som gir deg faglig og personlig utvikling
 • fleksitidsordning og betalt overtid
 • kontorlokasjon et steinkast unna Oslo S
 • svært konkurransedyktig pensjonsavtale, og tilgang til meget gode forsikringsordninger
 • personalbillett med Vys tog – kjør så mye du vil

Kontaktpersoner

Thorkil Johan Aschehoug
Seksjonsleder
Telefonnummer: (+47) 916 56 359
Vegard Lyng
E-postadresse: Vegard.Lyng@banenor.no
Telefonnummer: (+47) 41569174

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger