Vil du bidra i Justervesenets arbeid med å skape og opprettholde tillit til riktige målinger i Norge?

Måleingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Til vår gruppe for masse og fluid måleteknikk ved avdeling Nasjonalt laboratorium søker vi en dyktig medarbeider. Stillingen vil ha fokus på utviklingsarbeid og vedlikehold av måletekniske løsninger og tjenester innenfor fluid måleteknikk, spesielt innen gass med blant annet hydrogen, og automatisering av målesystemer.

Avdelingen består av 29 medarbeidere med oppgaver innen avansert måleteknikk. Vi er ansvarlige for nasjonale referanser for SI-systemet, gjennomfører forskningsprosjekter, tilbyr kalibreringstjenester, sertifisering, kurs og konsulenttjenester.

Justervesenet deltar i verdensledende prosjekter innenfor måling av hydrogen, og vi har særlig fokus på energiomsetning herunder nye grønne energibærere.

Stillingen er knyttet til oppdrag og forskning innenfor faggruppens omfang, og vil i hovedsak fokusere på gassmåling og annen fluid måleteknikk inkludert densitet.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av systemer blant annet for gassmåling
 • Utførelse av kalibreringsoppdrag
 • Kontakt med kunder i inn- og utland
 • Utvikle arbeidsprosesser og metoder
 • Det må påregnes noe fysisk arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som BSc/ingeniør innenfor ett eller flere av områdene fysikk, fluidmekanikk, gassteknologi, kybernetikk/automasjon, elektro/elektronikk, maskin.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra industri gjerne innen gassteknologi og måleteknikk
 • God kjennskap til ulike automasjonsløsninger
 • Interesse og kjennskap til programvareutvikling og testing
 • Det er en fordel med, men ikke krav om, førerkort for bil klasse B, gjerne også inkludert klasse E.

Krav til utdannelse kan fravikes ved særlig relevant og lang arbeidserfaring.

Stillingen krever god muntlig og skriftlig framstillingsevne og kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

Les gjerne mer om våre aktiviteter og tjenester på vår hjemmeside under fanen Måleteknikk - Fluider - volum og flow.

Vi ønsker en medarbeider som:

 • Er nøyaktig, praktisk anlagt og strukturert
 • Har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert
 • Tar initiativ og arbeider godt selvstendig

Vi kan tilby:

 • En lærerik stilling i et faglig sterkt miljø
 • Topp moderne laboratorier
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid/sommertid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som avdelingsingeniør eller overingeniør fra kr 500 000 til kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved kontakt med gruppeleder Henning Kolbjørnsen, telefon 64 84 84 84, eller avdelingsdirektør Hans Arne Frøystein, telefon 41 45 41 42. Se også www.justervesenet.no.

Send elektronisk søknad/CV via knappen søk stillingen på denne siden, innen 22.04.21. Vi ber om at du i tillegg vedlegger kopi av vitnemål fra høyeste formelle utdanning.

Søknaden skal merkes med referansekode NL 21-2.

Har du problemer med å sende elektronisk søknad, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Hans Arne Frøystein
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 41 45 41 42
Henning Kolbjørnsen
Gruppeleder
Telefonnummer: (+47) 64 84 84 84

Hvem er Justervesenet?

Justervesenet er et nasjonalt kompetansesenter og statlig tilsynsmyndighet innen måleteknikk, underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvar for at Norge har en måleteknisk infrastruktur med både nasjonal og internasjonal tillit. Vi er ca 100 medarbeidere totalt og har moderne laboratorie- og kontorfasiliteter ved hovedkontoret på Kjeller, i tillegg til 5 distriktskontorer som utfører operativt tilsynsarbeid i felt.

Justervesenet representerer Norge i to internasjonale traktater for måleteknikk, Meterkonvensjonen og OIML, er medlem i de europeiske samarbeidsorganisasjonene EURAMET og WELMEC, og er partner i EMPIR, et europeisk forskningsprogram innen måleteknikk. Justervesenet er også teknisk kontrollorgan (TKO) for 2 EU-direktiv.