Vil du bidra i Justervesenets arbeid med å skape og opprettholde tillit til riktige målinger i Norge?

Målefysiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen:

Til vår gruppe for radiometri, tid og frekvens ved avdeling Nasjonalt laboratorium søker vi en dyktig medarbeider. Stillingen vil ha fokus på utviklingsarbeid og tjenester innenfor tid- og frekvensmåling.

Avdelingen består av 29 medarbeidere med oppgaver innen avansert måleteknikk. Vi er ansvarlige for nasjonale referanser for SI-systemet, gjennomfører forskningsprosjekter, tilbyr kalibreringstjenester, sertifisering, kurs og konsulenttjenester.

Justervesenets tidslaboratorium opprettholder den norske tidsskalaen UTC(JV) og deltar i det internasjonale UTC-samarbeidet. Laboratoriet har flere atomklokker, avanserte GNSS-tidsmottakere og måleutstyr. Laboratoriet gjør kalibrering av instrumenter på området frekvens og distribuerer sporbar tid via nettverksprotokoller NTP og PTP.  Laboratoriet jobber langsiktig med å framskaffe kunnskap og utvikle måletjenester knyttet til robust synkronisering av kritisk infrastruktur og er involvert i prosjekter både innen GNSS-interferensdeteksjon og -mottiltak og i anvendelser av høypresisjons synkronisering i optiske nettverk ved hjelp av PTP White Rabbit-protokollen. 

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Bidra til å utvikle og drifte tjenester for distribusjon av nøyaktig tid over nettverk og optiske fibre
 • Bidra til å opprettholde og overvåke den norske tidsskalaen UTC(JV)
 • Bidra til videreutvikling av målesystemer, datainnsamling og analyser
 • Utføre kalibreringsoppdrag og måletjenester

Kvalifikasjonskrav:

 • Mastergrad eller PhD i fysikk, elektroteknikk, informatikk, kybernetikk, telekommunikasjon eller tilsvarende

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra industri eller forskning
 • Erfaring med programmering i Python eller tilsvarende

Stillingen krever god muntlig og skriftlig framstillingsevne og kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

Les gjerne mer om våre aktiviteter og tjenester på vår hjemmeside.

Vi ønsker en medarbeider som:

 • Har en ryddig arbeidsmåte, inkludert kvalitetssikring, testing og dokumentasjon
 • Er nysgjerrig med et ønske om personlig og faglig utvikling
 • Har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert
 • Tar initiativ og arbeider godt selvstendig

Vi kan tilby: 

 • En lærerik stilling i et faglig sterkt miljø
 • Topp moderne laboratorier
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid/sommertid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som overingeniør eller senioringeniør fra kr 500 000 til kr 750 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved kontakt med gruppeleder Jarle Gran, telefon 64 84 84 84, eller avdelingsdirektør Hans Arne Frøystein, telefon 41 45 41 42. Se også www.justervesenet.no

Send elektronisk søknad/CV via knappen søk stillingen på denne siden, innen 22.04.21.

Vi ber om at du i tillegg vedlegger kopi av vitnemål fra høyeste formelle utdanning.

Søknaden skal merkes med referansekode NL 21-1.

Har du problemer med å sende elektronisk søknad, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Hans Arne Frøystein
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 41 45 41 42
Jarle Gran
Gruppeleder NL 15-1
Telefonnummer: 64 84 84 84

Hvem er Justervesenet?

Justervesenet er et nasjonalt kompetansesenter og statlig tilsynsmyndighet innen måleteknikk, underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvar for at Norge har en måleteknisk infrastruktur med både nasjonal og internasjonal tillit. Vi er ca 100 medarbeidere totalt og har moderne laboratorie- og kontorfasiliteter ved hovedkontoret på Kjeller, i tillegg til 5 distriktskontorer som utfører operativt tilsynsarbeid i felt.

Justervesenet representerer Norge i to internasjonale traktater for måleteknikk, Meterkonvensjonen og OIML, er medlem i de europeiske samarbeidsorganisasjonene EURAMET og WELMEC, og er partner i EMPIR, et europeisk forskningsprogram innen måleteknikk. Justervesenet er også teknisk kontrollorgan (TKO) for 2 EU-direktiv.