Vil du bidra i Justervesenets arbeid med å skape og opprettholde tillit til riktige målinger i Norge?

Tilsynsingeniør

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Tilsynsavdelingen, Distriktskontor Vest, søker vi en dyktig medarbeider som skal bidra i Justervesenets arbeid med å skape og opprettholde tillit til målinger innen næringsvirksomhet. Tilsynsarbeidet omfatter tilsyn med internkontroll, målinger og måleredskap som benyttes til økonomiske oppgjør mellom næringslivsaktører og mellom næringslivet og private forbrukere. 

Oppgavene innebærer gjennomføring og planlegging av tilsyn med internkontroll, måleteknisk kontroll og saksbehandling. Tilsynsarbeidet utføres i hovedsak ute hos bedrifter på Vestlandet, men også i andre deler av Norge. Det må derfor påberegnes en del reisevirksomhet med overnattingsdøgn utenfor hjemmet. Saksbehandling utføres hos Justervesenet i Fyllingsdalen, Bergen.  

Kvalifikasjonskrav

 • Teknisk utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.
 • Gode IKT-kunnskaper.
 • Førerkort, minimum klasse B. 

Egnethet

 • Du er positiv og er en aktiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
 • Du er utviklingsorientert, interessert i nye oppgaver, kan arbeide selvstendig og i team.
 • Du har evne til å sette deg inn i teknisk dokumentasjon og regelverk, også på engelsk.
 • Du er en relasjonsbygger og har evne til å etablere og opprettholde en god dialog med interessenter i næringslivet. 

Videre vektlegges følgende

 • Kunnskap om IKT-sikkerhet.
 • Erfaring/kunnskap om offentlig forvaltning og regelverk.
 • Erfaring med internkontroll, kvalitetssystemer og revisjonsarbeid.

Vi tilbyr blant annet

 • En arbeidsplass under utvikling med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø.
 • Fleksitidsordning og medlemskap i Statens pensjonskasse. 

Det må i tillegg til en del reiseaktivitet også påregnes noe fysisk arbeid i forbindelse med forflytting av utstyr brukt i arbeidet (lodd og annet teknisk utstyr).

Stillingen er i kategori avdelingsingeniør i stillingskode 1084 eller 1085, lønn 500.000,- til 600.000,- pr år, avhengig av kvalifikasjoner. 

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Du er velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til sammenhengende yrkeskarriere. Justervesenet legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dine personopplysninger vil bli oppbevart og registrert i henhold til GDPR.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Nærmere opplysninger om stillingen ved distriktssjef Emilie Tetlie eller underdirektør Robert Hughes, telefon 64 84 84 84. Se ellers www.justervesenet.no.

Send søknad/CV via linken søk stillingen på denne siden innen 25.02.2020. Vi ønsker at du også vedlegger kopi av vitnemål fra høyeste formelle utdanning og eventuelle attester. Søknaden merkes med referansekode TS 20-1.

Har du problemer med å sende elektronisk søknad, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice tlf 75 54 22 20.

Jobbnorge- ID: 181772   Søknadsfrist: 25.02.2020 Intern ID: TS 20 -1

Hvem er Justervesenet?

Justervesenet er statlig tilsynsmyndighet og et nasjonalt kompetansesenter innen måleteknikk, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvar for at Norge har en måleteknisk infrastruktur med nasjonal og internasjonal tillit.

Vi er ca. 100 medarbeidere totalt. Justervesenet har hovedkontor på Kjeller, og i tillegg fem distriktskontor som utfører operativt tilsynsarbeid.