Vil du bidra i Justervesenets arbeid med å skape og opprettholde tillit til riktige målinger i Norge?

Målefysiker - Fluid måleteknikk (NL 19-2)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Fluid måleteknikk (NL 19-2)

Til vår avdeling Nasjonalt laboratorium søker vi nye dyktige medarbeidere. Avdelingen består av 28 medarbeidere som arbeider med avansert måleteknikk. Vi tilbyr kalibrering og måletekniske tjenester, samsvarsvurderinger, kurs og konsulenttjenester og vi gjennomfører forskningsprosjekter.

Stillingen er knyttet til fagområdet fluid måleteknikk på gruppe for fluid og masse. Det er også aktuelt med arbeidsoppgaver i samarbeid med kolleger knyttet til andre grupper og avdelinger i Justervesenet. Det er en stilling som innebærer stor grad av selvstendighet, men som også krever samarbeid med andre medarbeidere. Fluid måleteknikk er et sentralt fagområde for Justervesenets virksomhet. Dette inkluderer nasjonale referanser for måling, kalibreringstjeneste, forskning/utvikling, sertifisering og tilsyn. Personen vi ansetter er faglig sterk og går inn i en gruppe på fem medarbeidere.

Oppgavene innebærer

 • utvikle fagområdet for fluid måling, herunder målesystemer og metoder
 • delta i FoU-prosjekter
 • utvikle kalibreringstjenesten og utføre kalibrerings- og måleoppdrag
 • delta i interne utviklingsprosjekter
 • delta i internasjonalt samarbeid
 • Kvalifikasjonskrav og egenskaper

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning (MSc, PhD eller tilsvarende) innenfor et eller flere av områdene fysikk, termodynamikk, strømningslære, materialteknologi eller tilsvarende
 • gjerne erfaring fra industri, forskning eller laboratoriearbeid
 • gjerne kjennskap til LabView eller tilsvarende utviklingsverktøy for instrumentstyring og datainnsamling
 • gjerne erfaring med simuleringsverktøy
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper

 • er faglig sterk
 • er nøyaktig, praktisk anlagt og strukturert
 • har stor arbeidskapasitet
 • har gode samarbeidsevner
 • tar initiativ og arbeider selvstendig

Vi kan tilby

 • en lærerik stilling i et faglig sterkt miljø
 • topp moderne laboratorier
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid/sommertid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som over-/senioringeniør fra kr 500 000 til kr 725 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger:

Vi ber om at du i tillegg vedlegger kopi av vitnemål fra høyeste formelle utdanning. Søknadene skal merkes med referansekode NL 19-2.

Kontaktpersoner

Jobbnorges
Kundeservice
Telefonnummer: 75 54 22 20
Hans Arne Frøystein
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: (+47) 64 84 84 84
Henning Kolbjørnsen
Gruppeleder
Telefonnummer: (+47) 64 84 84 84

Hvem er Justervesenet?

Justervesenet er nasjonalt kompetansesenter og statlig tilsynsmyndighet innen måleteknikk, underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvar for at Norge har en måleteknisk infrastruktur med både nasjonal og internasjonal tillit. Vi er nærmere 100 medarbeidere totalt og har moderne laboratorie- og kontorfasiliteter ved hovedkontoret på Kjeller,

i tillegg til fem distriktskontorer som utfører operativt tilsynsarbeid. Justervesenet representerer Norge i to internasjonale organisasjoner for måleteknikk, Meterkonvensjonen og OIML, og er partner i EMPIR, et europeisk forskningsprogram innen måleteknikk. Justervesenet er også teknisk kontrollorgan (TKO) for to EU-direktiv.