Vil du bidra i drift og vedlikehold av en av Norges mest kjente eiendommer?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg, Drift- og vedlikeholdsavdelingen, har ledig en stilling som driftsingeniør i Oslo ved Kongelige Departement og Domstoler. Arbeidssted vil bli ved  Det Kongelige Slott. 

Område Oslo drifter og har ved like ca. 730 000 kvm med eiendomsmasse fordelt på fem driftsteam. Porteføljen vår inneholder mange bygninger som er godt synlige i bybildet, bl.a. Operaen, Nasjonalmuseet, regjeringskvartalet og Slottet. Statsbygg har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommene.

Som eier og utleier satser Statsbygg  på et godt og konstruktivt samarbeid med kundene. Derfor er god kundebehandling viktig i alle ledd i organisasjonen. Den som ansettes skal være med på å videreutvikle og effektivisere teamet, da spesielt med tanke på ny teknologi, klima og miljø. Stillingen inngår i en vaktordning. 

Arbeidsoppgaver

 • Bygg- og eiendomsdrift av de kongelige eiendommene innenfor Statsbyggs ansvarsområde, med hovedvekt på tekniske anlegg 
 • Fjernovervåking av tekniske installasjoner 
 • Vedlikeholdsplanlegging og oppfølging av vedlikeholdstiltak
 • FDV-dokumentasjon og rutiner i samsvar med internkontrollsystem
 • Bestilling og oppfølging av rammeavtaler og serviceavtaler, og i tillegg fakturabehandling
 • Delta i tverrfaglig samarbeid og bidra med fagkunnskap overfor interne og eksterne aktører
 • Bidra aktivt til at Statsbygg når måla sine innenfor bl.a. miljø, ENØK og digitalisering av eiendomsdrift
 • Prosjektoppfølgning 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum utdanning på teknisk fagskolenivå, fortrinnsvis innen elektro
 • Erfaring med prosjektering, programmering og oppbygning av styresystemer, SD-anlegg, KNX
 • Erfaring med energioppfølgingssystemer
 • God skriftlig og muntlig fremstilligneevne
 • Fordel med erfaring fra tegneprogrammene AutoCad og Visio, og FDV systemer
 • Erfaring med nettverksoppbygning dataspredernett (IP adresser, IP-ranger mm) er ønskelig
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering og autorisasjon til nivå KONFIDENSIELT jf. Sikkerhetsloven § 8-2.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, ryddig og nøyaktig
 • Praktisk anlagt med evne til å arbeide løsningsorientert
 • Evne til å jobbe i team og være en lagspiller
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til skape gode relasjoner internt og eksternt
 • Trives med en hektisk arbeidshverdag
 • Selvstendig, engasjert og beslutningslojal

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for videreutdanning og utvikling
 • Fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger
 • Stillingen lønnes fra kr 500 000,- til 660 000,-, avhengig av kvalifikasjoner

Kontaktpersoner

Per Arne Skjæveland
driftsingeniør
Telefonnummer: 97001570
Rune Aakermann
underdirektør
Telefonnummer: 901 91 331

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger