Vil du bidra i den tekniske utviklingen av sensornettverket?

Sensorutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NorCERT er Norges nasjonale senter som koordinerer hendelseshåndtering i forbindelse med alvorlige IKT-sikkerhetsangrep mot viktig infrastruktur og informasjon. NorCERT er en del av Cybersikkerhetsavdelingen i NSM som identifiserer, sammenstiller og håndterer dataangrep mot Norge. NorCERT har et topp moderne og stort operasjonssenter som til en hver tid holder seg oppdatert på trusselen fra dataangrep mot kritisk infrastruktur.

Denne stillingen er en del av deteksjonsenheten som vedlikeholder og videreutvikler det nasjonale sensorsystemet VDI (varslingssystem for digital infrastruktur), som har som formål å identifisere, sammenstille og varsle om alvorlige IKT-angrep mot kritisk infrastruktur i Norge. Systemet som VDI består av er designet, utviklet og implementert med fokus på sikkerhet, høy ytelse, stor grad av parallellisering, automatisering, og sist men ikke minst skalerbarhet. Nå utvider vi utviklingsteamet vårt for å nå enda nye høyder og takle kommende utfordringer.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Bidra i den tekniske utviklingen av sensornettverket.
 • Videreutvikle systemene som tar i mot og behandler data fra sensornettverket.
 • Prototyping og implementering av nye deteksjonsteknologier.
 • Utvikling og bruk av API-er for integrasjon mot øvrige systemer. 

Du må ha:

 • Høyere utdanning på bachelornivå eller høyere (lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning).
 • Minst 5 år med relevant arbeidserfaring.
 • Sterk teknisk kunnskap og lengre praktisk erfaring med Linux.
 • Programmeringserfaring i C og Python (erfaring i andre relevante programmeringsspråk kan kompensere for dette kravet).
 • Kunnskap om nettverksprotokoller og hvordan de er implementert.
 • Erfaring med Git.
 • Erfaring med deteksjonsteknologi (Suricata, Snort, Passivedns, Moloch, Bro, o.l.).
 • Kun norsk statsborgerskap.
 • Kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå. 

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med programvare for høyhastighetspakkefangst (PF_RING, AF_PACKET, netmap, dpdk, o.l.).
 • Erfaring med hardware for fangst av nettverkstrafikk (TAP-er, packet brokers, o.l.).
 • Programmeringserfaring i Golang, Lua, Rust, Java, eller andre nyttige programmeringsspråk.
 • Erfaring med scripting i Bash.
 • Erfaring med konfigurasjonsstyringssystemer (Puppet, SaltStack, CFEngine, Ansible, o.l.).
 • Erfaring med systemer for container orchistration (Kubernetes, Docker Swarm, o.l.).
 • Erfaring med systemer for skalerbar dataprosessering (ElasticSearch, Kafka, Hadoop, Storm, Spart, o.l.).
 • Kjent med begreper som PCAP, IDS/IPS, Passive DNS, og NetFlow.
 • Erfaring med bruk og utvikling av REST API-er.
 • Erfaring med sikkerhetsarbeid.
 • Erfaring med hendelseshåndtering.

Stillingen er plassert som avdelingsingeniør (SKO 1085), overingeniør (SKO 1087) avhengig av kvalifikasjoner.

I tillegg er det et krav at du er, eller kan bli, sikkerhetsklarert og få de nødvendige autorisasjonene på høyeste nivå. Derfor kreves det at du har norsk statsborgerskap, og dobbelt statsborgerskap aksepteres ikke. Vi ser for oss at du er en løsningsorientert type med en lidenskap for IT-tjenester og applikasjonstjenester. Du er han/hun som ofte ser enklere måter å gjøre ting på, og liker å dele den kunnskapen med teamet ditt.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i denne seleksjonen. Derfor vil intervjuene spille en særlig stor rolle. I NSM ønsker vi å ha en stab som gjenspeiler variasjonene i det norske folk, så vi blir veldig glade når kvinner også søker på denne type stilling.

Arbeidstaker i denne rollen kan ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Hvis du som søker ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge slik at du har mulighet til å trekke søknaden før søkerlisten offentliggjøres.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht. innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

Kontaktpersoner

Lasse Rosenvinge
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 23092426

Hvem er Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)?

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning 
- utvikle sikkerhetstiltak 
- varsle og håndtere alvorlige dataangrep 
- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk 

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.