Vil du arbeide med modeller av kraftsystem og kraftmarked?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for kraftsystem har et av Norges fremste miljøer for kraftsystem- og kraftmarkedsanalyse. Nå ser vi etter en dyktig medarbeider som vil være sentral i modellarbeidet vårt. Du må ha interesse for faglige spørsmål knyttet til energimarkedet, og kjennskap til og interesse for programmering. Du vil arbeide både med faglige vurderinger ved hjelp av modellene, med effektivisering av modellarbeidet og med å følge utviklingen av neste generasjons modeller.

Våre modellanalyser er viktige for at NVE skal kunne vurdere konsekvenser for kraftsystemet av klimapolitikk, klimaendringer og teknologisk utvikling. Videre bruker vi modellene til å gjøre samfunnsøkonomiske analyser som er sentrale for beslutninger av stor samfunnsmessig betydning, blant annet om konsesjoner til kraftledninger, utenlandsforbindelser og ny kraftproduksjon. Vi bruker også modellene for å utrede endringer i regelverk og markedsdesign.

Seksjonen bruker i dag Samkjøringsmodellen, Samnett og TheMA-modellen, og følger utviklingen av den generelle likevektsmodellen SNOW. Vi jobber tett med andre seksjoner i energiavdelingen, som bruker vannkraftmodellene Vansimtap og Fansi, og energisystemmodellen TIMES. Vi bruker Python for å effektivisere modellarbeidet, skal i 2020 se nærmere på programmeringsspråket Julia og vurderer å selv lage mindre og mer stiliserte modeller for å undersøke ulike problemstillinger.

Både kraftsystem og kraftmarked har endret seg mye siden dagens modeller ble utviklet. Vi følger derfor utviklingen av neste generasjons kraftmodeller tett. Nye modeller bør fange opp egenskapene til ny produksjon, nytt forbruk og lagringsteknologier. De bør også ha finere tidsoppløsning, fordi aktørene i større grad står overfor timespriser og priser innenfor timen, og fordi produksjonen blir mer væravhengig. Samtidig øker datamengden kraftig, og det blir viktig å holde kjøretiden nede.

 

Vi har samtidig to ledige stillinger på utlysning «Kraftsystem og kraftmarked er i endring. Vil du ha en sentral rolle?». Disse stillingene er ikke rettet spesifikt mot modellarbeid, men de som ansettes i disse stillingene vil også arbeide med modellene. Det er mulig å søke på begge utlysningene, men for å bli vurdert til begge, må du registrere CV og søknad på begge utlysningene. 

Arbeidsoppgaver

 • Modellanalyser i forbindelse med konsesjonsbehandling av nett og produksjon
 • Analyser av utvikling i kraftsystem og -marked i Norge, Norden og Europa
 • Effektivisere modellarbeidet, blant annet gjennom Python-script
 • Dokumentere og formidle rutiner o.l.
 • Opplæring av nye modellbrukere
 • Følge utviklingen av neste generasjons kraftmarkedsmodeller

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på masternivå hvor elkrafttekniske fag, informatikk og/eller samfunnsøkonomi inngår. Lang relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Gode ferdigheter innen programmering, for eksempel i Python og GAMS, eller stort potensiale for å utvikle slike ferdigheter
 • Kompetanse som gir et godt grunnlag for å forstå kraftsystemet og kraftmarkedet, for eksempel:
  • Kunnskap om kraftmarked, kraftsystem og norsk og europeisk klima- og energipolitikk
  • Erfaring med økonometri og med å anvende økonomisk teori
  • Erfaring med analyse av faglig utfordrende problemstillinger knyttet til klima, miljø og energi

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert og initiativrik, og finner nye løsninger på faglige utfordringer som vi i dag ikke har svaret på
 • Du har evne til å sette seg inn i krevende problemstillinger på egen hånd
 • Du deler kunnskap, etterspør og anerkjenner andres bidrag
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfaglig miljø med tung kompetanse innen både teknologi og samfunnsøkonomi
 • Varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Flotte lokaler på Majorstuen, rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Årslønn innenfor spennet kr 460 000 - kr 750 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/avd-/over-/senioringeniør (1408/1434/1364/1085/1087/1181). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CVen eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Legg ved vitnemål og attester elektronisk. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Ingvild Vestre Sem
Rådgiver
Telefonnummer: 45 88 16 93
Vibeke Ingebrigtsen
Telefonnummer: 22 95 92 94
Åsmund Sunde Valseth
Seksjonssjef
Telefonnummer: 97 60 47 40

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger