Vil du analysere statlige nettverksoperasjoner mot Norge?

Nettverksanalytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hvilke fremmede stater utgjør en trussel mot Norge i det digitale rom, og hvilke teknikker bruker de for å få tilgang til våre hemmeligheter?

Hvilken teknisk informasjon bør Etterretningstjenesten innhente, analysere og rapportere for å gi god beslutningsstøtte til nasjonale myndigheter?

Nettverksoperasjoner, hvor formålet er etterretning, påvirkning eller sabotasje, er en betydelig trussel mot Norge og norske interesser. For å løse vårt oppdrag med å avdekke trusler mot Norge, må vi følge og forstå disse operasjonene godt. Vi har behov for dyktige medarbeidere til å analysere teknisk informasjon, følge trusselaktører i åpne og lukkede kilder for å forstå deres aktivitet og teknikker, og skrive og presentere tekniske rapporter, alt for å avdekke og varsle om nettverksoperasjoner utført av statlige trusselaktører mot Norge. I dette arbeidet er det også viktig med teknisk dialog og samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. 

Vi søker deg som har høy teknisk kompetanse, interesse for og god kunnskap om informasjonssikkerhet og / eller digitale trusler, forstå hvordan ulike trusselaktører jobber, til en spennende stilling som overingeniør / nettverksanalytiker. I tillegg til å ha erfaring med analyse av tekniske data, bør du ha kunnskap om scripting og dataflyt for å bedrive verktøyutvikling og automatisering av oppgaver. Stillingen har stor grad av teknisk selvstendighet og inngår i et svært teknisk kompetent og sosialt fagmiljø. Arbeidsoppgavene er utfordrende innenfor et satsningsområde som har betydning for nasjonal sikkerhet, og som understøtter Etterretningstjenestens vurdering av trusler i det digitale rom. 

Hvis du føler at denne utlysningen treffer deg eller du bare er nysgjerrig på om dette er en god match, ønsker vi gjerne å høre fra deg!

Møt "Hedda", en av våre nettverksanalytikere på cybertalent.no!

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre analyse av nettverkstrafikk som er relatert til cyberoperasjoner utført av statlige trusselaktører
 • Utarbeide tekniske analyserapporter
 • Bidra til å vedlikeholde og videreutvikle metoder, prosedyrer og verktøy for nettverksanalyse
 • Ivareta samarbeid og kommunikasjon med relevante partnere nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

Det kreves: 

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidligere ingeniørutdanninger e.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
  • Relevante fagområder vil være teknisk utdanning, fortrinnsvis informatikk, informasjonsteknologi, datateknologi, kommunikasjonsteknologi, datateknikk eller tilsvarende.
 • God kunnskap om grunnleggende informasjonssikkerhet
 • God kunnskap om internettprotokoller
 • Erfaring med analyse av nettverkstrafikk, for eksempel Wireshark
 • Erfaring med bruk av Linux operativsystem
 • Erfaring med scripting, fortrinnsvis i Python
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er ønskelig med:

 • Relevant erfaring med analyse av informasjonssikkerhetshendelser
 • Erfaring med analyse av store datamengder
 • God forståelse for trusselbildet i det digitale rom, eksempelvis gjennom bruk av ulike APT-er
 • Kjennskap til Etterretningstjenesten og Forsvaret

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften. Dette medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav. 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.

Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For denne konkrete stillingen ser vi særlig etter:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode analytiske evner
 • God evne til helhetsoversikt
 • Evne og vilje til å ta initiativ
 • Evne til å jobbe godt selvstendig
 • Resultatorientert holdning

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 543 500 - 665 700 (lønnstrinn 60 - 71) for overingeniør i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 348

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger