Vil du analysere statlige nettverksoperasjoner mot Norge?

Senior nettverksanalytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hvilke fremmede stater utgjør en trussel mot Norge i det digitale rom, og hvilke teknikker bruker de for å få tilgang til våre hemmeligheter?

Hvilken teknisk informasjon bør Etterretningstjenesten innhente, analysere og rapportere for å gi god beslutningsstøtte til nasjonale myndigheter?

Nettverksoperasjoner, hvor formålet er etterretning, påvirkning eller sabotasje, er en betydelig trussel mot Norge og norske interesser. For å løse vårt oppdrag med å oppdage trusler mot Norge, må vi følge og forstå disse operasjonene godt. Vi har behov for svært kompetente og erfarne medarbeidere til å utføre, kvalitetssikre og videreutvikle deler av vårt arbeid med å oppdage digitale trusler mot Norge. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå i å bidra til og kvalitetssikre analyse av teknisk informasjon, følge trusselaktører i åpne og lukkede kilder for å forstå deres aktivitet og teknikker, samt skrive og presentere tekniske rapporter og gi faglige råd, alt for å avdekke og varsle om nettverksoperasjoner utført av statlige trusselaktører mot Norge. I dette arbeidet er det også viktig med teknisk dialog og samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. 

Vi søker deg som har høy teknisk kompetanse, interesse for, og god kunnskap om, informasjonssikkerhet og / eller digitale trusler, forstår hvordan ulike trusselaktører jobber, til en spennende stilling som senior nettverksanalytiker. Du må trives med å utføre tekniske analyser, verktøyutvikling og rapportering både skriftlig og muntlig. Du er strukturert, metodisk og kreativ, og motiveres av å jobbe tett med andre, men også selvstendig. Som senior er du en fagsterk medarbeider som har oversikt og ønsker å gi råd og vise retning innen fagområdet, og du kan fungere som fagleder innen tildelt område. Du har gode relasjonelle ferdigheter, og trives med å samarbeide med interne grensesnitt og eksterne partnere. 

Stillingen inngår i et svært teknisk kompetent og sosialt fagmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et satsningsområde som har betydning for nasjonal sikkerhet, og som understøtter Etterretningstjenestens vurdering av trusler i det digitale rom. 

Hvis du føler at denne utlysningen treffer deg eller du bare er nysgjerrig på om dette er en god match, ønsker vi gjerne å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til og kvalitetssikre oppdragsløsning, herunder analyse av nettverkstrafikk relatert til cyberoperasjoner utført av statlige trusselaktører og fagutvikling innen tildelt fagområde
 • Utarbeide og kvalitetssikre tekniske analyserapporter
 • Ivareta faglige rådgivning og støtte til seksjonsledelse inkludert innspill i forbindelse med prioritering av oppgaver, utarbeidelse av virksomhetsplaner og rapporteringsrutiner
 • Ivareta faglig samarbeid og kommunikasjon med relevante enheter internt i organisasjonen og nasjonale og internasjonale partnere

Kvalifikasjoner

Det kreves: 

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
  • Relevante fagområder vil være teknisk utdanning, fortrinnsvis informatikk, informasjonsteknologi, datateknologi, kommunikasjonsteknologi, datateknikk eller tilsvarende. Samfunnvitenskaplige eller humanistiske fagretninger kan også være relevante. 
 • Relevant erfaring og god kunnskap innen fagområdet informasjonssikkerhet og / eller digitale trusler
 • Erfaring med strukturert analyse
 • Gode skriftlige og muntlige språkkunnskaper i engelsk

Det er ønskelig med:

 • Etterretningsfaglige kurs
 • Kjennskap til Etterretningstjenesten og Forsvaret for øvrig
 • Kjennskap til EOS-tjenestene og deres samfunnsoppdrag
 • Relevant erfaring med analyse av sikkerhetshendelser i det digitale rom
 • E-faglig operativ tjenesteerfaring
 • Erfaring med teknologiledelse
 • Erfaring fra bi- og multilateralt samarbeid

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften. Dette medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav. 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.

Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For denne konkrete stillingen ser vi særlig etter:

 • Evne til helhetsoversikt
 • Initiativrik og selvstendig
 • God vurderingsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kreativ problemløsning
 • Resultatorientert holdning
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 650 300 - 752 800 (lønnstrinn 70 – 77) for senioringeniør eller seniorrådgiver i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 348

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger