Vil du å være med og utvikle vårt plan-miljø på Sørlandet?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber vi på spennende og utfordrende prosjekter som skaper framtidens Norge.

Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene.

Hos oss gjør du en forskjell

I infragruppen i Kristiansand er vi elleve medarbeidere. Infragruppen består av fagene Arealplanlegging, Vei og VA. Sweco Sør har totalt 85 medarbeidere som er fordelt på fagene prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, HMS/SHA, dam/kraftverk/flom, byggeteknikk, uavhengig kontroll, brann, bygningsfysikk, miljø, takst/tilstand, ing geologi, FDVU samt industri fag med elektro og VVS. Kundene våre er industribedrifter, vannkraftselskaper, private utbyggere, entreprenører og offentlig sektor. Vi har kontorer i Kristiansand, Mandal, Grimstad og Flekkefjord.

Hos oss møter du et planmiljø under oppbygging som sammen med vei og va gir et godt flerfaglige miljø innenfor samfunnsplanlegging. Vi har en økende portefølje og trenger ressurser med planfaglig bakgrunn. Hos oss vil du oppleve delegert ansvar og stor grad av selvstendighet i arbeidsoppgavene, samtidig som vi jobber tett i team for å løse fremtidens utfordringer innen faget.

Hos oss vil du utvikle deg

I Sweco Sør blir du et verdifullt tilskudd til et rådgivermiljø som alltid prøver å finne de beste bærekraftige løsningene for våre kunder. Uavhengig av hvor du er i karrieren blir du en viktig bidragsyter for å videreutvikle planmiljøet i Sweco gjennom ansvarsfulle og varierte oppgaver i spennende prosjekter.

Dine viktigste arbeidsoppgaver kan omfatte:

 • Planprosessledelse og prosjektledelse er dine primære oppgaver.
 • Lede arbeidet med konsekvensutredninger og reguleringsplaner på alle plannivå.
 • Fagansvarlig i tverrfaglige reguleringsplanprosesser, med ansvar for koordinering og kommunikasjon på tvers av fagmiljø i Sweco.
 • Har tett kontakt med kundene dine.
 • Du deltar i, eller har ansvar for utforming av enfaglige og tverrfaglige tilbud og rådgiverkontrakter.
 • Du bidrar til å etablere og videreutvikle Swecos tjenester og kundeforhold innen arealplanfaget.

Dette kan du

 • Du har en mastergrad eller tilsvarende innenfor relevante fagområder (arealplanlegging, samfunnsgeografi, reguleringsarkitekt eller tilsvarende).
 • Vi søker fortrinnsvis erfarne arealplanleggere med 5-10 års erfaring, men oppfordrer også nyutdannede til å søke.
 • Du har kjennskap til relevant programvare (Focus arealplan, Illustrator, GIS, m.m.).
 • Du er kundeorientert og har et godt nettverk.
 • Du har god helhetsforståelse og kan løse sammensatte oppgaver innenfor fagområdet.
 • Du viser stor grad av initiativ og ansvarlighet.
 • Du har evne til lagspill og til å bygge gode relasjoner og kundeforhold.
 • Du snakker og skriver godt norsk.

Vi ser fram til å høre fra akkurat deg.

Empowered people, transforming society together. Sweco is Europes leading architecture and engineering consultancy. With 17,500 employees in Northern Europe, we offer our clients the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world

Kontaktpersoner

Toni Skagestad Sinnes
Gruppeleder
Telefonnummer: +47 992 91 028

Hvem er Sweco?

Ingen vet nøyaktig hvordan fremtiden blir. Én ting er likevel sikkert: Vi møter den best med engasjement og nysgjerrighet, og vi må fortsette å spille hverandre gode. Sweco er for alle som vil forme fremtidens byer og samfunn. 

Les mer om Sweco og se flere ledige stillinger