Vikariat vegteknologisk laboratorium Trondheim

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Laboratorium midt utfører prøvetaking og testing av grunnprøver og vegbyggingsmaterialer som betong, stein, asfalt og bindemidler til asfalt. Vi utfører også feltundersøkelser med grunnboringsrigger, bæreevnemålinger med fallodd, komprimeringskontroll med platebelastning, asfaltkontroll, betongkontroll, kontinuerlige målinger med georader på bil og vi borer ut asfaltkjerner på veg.

Fra 1. mai – 31. oktober har vi ledig vikariat som primært er tiltenkt arbeidsoppgaver innen laboratorieanalyser på steinmaterialer, feltmålinger med georader og utboring av asfaltkjerner på veg. Vikaren må være forberedt på at hen kan bli satt til andre arbeidsoppgaver ved laboratoriet ved behov.

Kompetansekrav

  • 3-årig høyskole innen en relevant fagretning, f.eks. geologi, bygg og anlegg e.l. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
  • Det er krav til førerkort kl. B og en fordel med førerkort kl BE.
  • Du må ha god formidlingsevne på norsk, skriftlig og muntlig.

Vegtekniske prøver og utstyr har en viss vekt og kan innebære tunge løft. Det vil bli gitt nødvendig opplæring, og man er sjelden alene med arbeidsoppgavene.

Kurs i arbeidsvarsling er en forutsetning for den som skal arbeide på eller ved veg. Dette kurset må gjennomføres ved oppstart, og dekkes av arbeidsgiver.  

Vi legger vekt på personlige egenskaper og egnethet. 

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Wenche Hovin, tlf. 41562157.

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Kontaktpersoner

Wenche Hovin
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 415 62 157

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger