Vikar eiendomsforvalter / ass. eiendomsforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter vikar som eiendomsforvalter, eventuelt en assisterende eiendomsforvalter for kandidat med høy utdannelse med begrenset erfaring. Eiendomsforvalter er en spennende og variert stilling, som har totalansvar for egen eiendomsportefølje, med ansvar for drift- og vedlikehold av eiendommen, økonomioppfølging og personalansvar for driftsansatte. Eiendomsforvalter rapporterer til forvaltningssjef. En assisterende eiendomsforvalter arbeider med mye av de samme oppgavene, men vil bistå eiendomsforvalter og får ikke selvstendig ansvar for kunde, budsjett og personal. For stillingen som ass. eiendomsforvalter oppfordres nyutdannede kandidater med master i eiendomsutvikling og -forvaltning å søke.

Totalt er det 19 ansatte på regionkontoret, som ligger sentralt i Bergen sentrum.

Som eier og utleier bestreber Statsbygg seg på å ha et godt og konstruktivt samarbeid med våre kunder. God kundebehandling er derfor viktig i alle ledd i vår organisasjon.

 

Arbeidsoppgaver

 • Som eiendomsforvalter:
 • Ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av tildelt eiendomsportefølje
 • Ansvar for oppfølging av leietakere/kunder
 • Personalansvar for driftsansatte
 • Budsjett- og resultatansvar for egen portefølje
 • Kontraktansvar, herunder oppfølging og reforhandling av leiekontrakter
 • Koordinerings- og oppfølgingsansvar for bygge- og utviklingsprosjekter
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen
 • Som assisterende eiendomsforvalter:
 • Bistå eiendomsforvalter med forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
 • Bistå eiendomsforvalter med oppfølging av leietakere/kunder
 • Bistå med oppfølging av eiendommenes budsjett og økonomioppfølging
 • Bistå med kontraktsoppfølging av husleieavtalen
 • Koordinerings- og oppfølgingsansvar for bygge- og utviklingsprosjekter
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på master- eller bachelornivå, fortrinnsvis innenfor byggteknisk, juridisk eller økonomisk udanning
 • God økonomiforståelse og erfaring i bruk av IKT-verktøy
 • Fordel med erfaring fra drift og vedlikehold av bygg
 • Fordel med kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser
 • Ledererfaring er ønskelig
 • For tilsetting i stillingen kreves uttømmende politiattest som kan godkjennes av Kriminalomsorgen, jfr. straffegjennomføringsloven §8,1.

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig
 • Initiativrik
 • Strukturert
 • Løsningsorientert

 

Vi tilbyr

 • Meget spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Stillingen lønnes som overingeniør 1087 etter Statens lønnsregulativ. For eiendomsforvalter kr. 600.000– kr 670.000. For ass. eiendomsforvalter kr 470.000-kr 500.000. Fra bruttolønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Monica S. Parmann
Telefonnummer: 934 57 173
Ståle Helland
Telefonnummer: 977 78 014

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger