Vigo IKS søker utvikler/informasjonsarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Utvikler/informasjonsarkitekt

FINTLabs er en nyetablert del av VIGO IKS, som eies av fylkeskommunene i fellesskap. Vi har fått i oppdrag å videreutvikle og forvalte produktene fra FINTProsjektet, samt utvikle nye tjenester etter behov. FINTProsjektets oppdrag var å:

 • Tilgjengeliggjøre fylkenes data i fagapplikasjonene på en moderne måte.
 • Forenkle digitaliseringsprosesser.
 • Forenkle deling av digitale løsninger.
 • Rett og slett gjøre det mulig å utvikle de smarte løsningene vi ikke har tenkt på enda.
 • FINTProsjektet har nå gått av med pensjon og FINTLabs står klare til å overta. Vil du være med? Vi elsker ny teknologi og er hele tiden på jakt etter nye ting som kan hjelpe fylkeskommunene. FINTlabs er en distribuert organisasjon hvor arbeidstiden fordeles mellom møter og samlinger på kontorer som FINTlabs disponerer. Vi er et DevOps team, så du må like å ha en finger med i alle oppgavene våre. I tillegg til å jobbe med FINTLabs teamet vil du jobbe tett med fagressurser fra oppdragsgiverne våre.
 • Vi søker etter en junior og en senior potet.
 • Vi oppfordrer nyutdannede til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiver for oppdragsgivere i utvikling av digitale arbeidsprosesser gjennom bruk av teamets produkter.
 • Eksternt samarbeid med aktører i våre bransjer.
 • Utviklingsoppgaver for FINTs felleskomponenter og verktøy, samt andre produkter og tjenester FINTlabs er involvert i.
 • Drift av FINTs tjenester.
 • Forvaltning av FINTs informasjonsmodeller.
 • Samarbeide med fagressurser fra oppdragsgivere i å videreutvikle informasjonsmodellene.
 • Rådgiver for oppdragsgivere i utvikling av digitale arbeidsprosesser og vedlikehold av sine masterdata.
 • Eksternt samarbeid med aktører i våre bransjer.
 • Utviklingsoppgaver for FINTs felleskomponenter og verktøy, samt andre produkter og tjenester FINTlabs er involvert i.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå enten Master- eller Bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning.
 • God generell kompetanse innen utvikling, DevOps og applikasjonsarkitektur.
 • Utviklingserfaring innenfor Java, .NET, JavaScript, HTML og CSS.
 • Fokus på kodekvalitet.
 • Interesse for enhets- og integrasjonstester.
 • Interesse for test drevet utvikling (TDD).
 • Interesse for Docker/Kubernetes og Azure.
 • Interesse for DevOps og Continuous Delivery.
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Fordelaktig (men ikke et krav):

 • Erfaring med omstillingsprosesser
 • God forståelse for hvordan teknologi og funksjonalitet kan brukes for å understøtte forretningsprosesser.
 • Kjennskap til ett eller flere av fylkeskommunens virksomhetsområder, samt øvrig offentlig sektor.
 • Erfaring med å arbeide i virtuelle team.
 • Ha kjennskap til FINTProsjektet.
 • Egenskaper
 • Strukturert, analytisk og ryddig - evne til å håndtere mye informasjon.
 • God til å se både helheten og detaljer, abstrahere og konkretisere.
 • God på samarbeid og kommunikasjon.
 • Evne til å arbeide selvstendig og selv planlegge arbeidsdagen.
 • Nysgjerrig og med interesse for både prosesser og tekniske systemer/informasjon.

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor viktige samfunnsområder.
 • Et sterkt fagmiljø med høyt kvalifiserte og dyktige kollegaer.
 • Mulighet for hjemmekontor eller arbeidsplass i kontorfellesskap.
 • Gode arbeidsbetingelser med svært stor grad av selvstendighet og mulighet for å bestemme egne arbeidsoppgaver.
 • Mulighet for å ta i bruk ny og moderne teknologi raskt.

Kontaktpersoner

Brynjulf Bøen
Daglig leder Vigo IKS
Frode Sjovatsen
Produkteier FINT

Hvem er Vigo IKS ?

Vigo IKS er et interkommunalt selskap som eies av alle fylkeskommunene og Oslo kommune. Selskapet gjør anskaffelser, forvalter, utvikler, videreutvikler og drifter ulike fagsystemer innen videregående opplæring nasjonalt. 

Selskapet har hovedkontor i Skien, Telemark. Vigo IKS samarbeider med ulike private leverandører og offentlige aktører.