Videreutvikling og posisjonering av Telemarksforsking som en attraktiv aktør på FoU-arenaen

Direktør i Stiftelsen Telemarksforskning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Telemarksforsking er lokalisert på universitetscampus (USN) i Bø, har 31 årsverk fordelt på 39 medarbeidere hvorav 12 har phd, 8 er phd-stipendiater og over halvparten er seniorforskere. Instituttet har solid økonomi og omsetningen i 2020 ble på 40 millioner kroner. 

Instituttets visjon er «Kunnskap som brukes i samfunnet», vi har nylig vedtatt en ny strategiplan hvor videre drift som et selvstendig forskningsinstitutt er hovedpilaren 

Den faglige aktiviteten ved instituttet skjer i fem forskergrupper:

  • kulturliv og kulturpolitikk
  • kommunal økonomi og styring
  • velferd og utdanning
  • kommunal og regional utvikling og innovasjon
  • grønn omstilling/bærekraftig samfunnsutvikling

Instituttets direktør gjennom 17 år ønsker nå å gå tilbake til en deltids fagstilling ved instituttet.

Vi søker en strategisk, samlende, utviklingsorientert og tydelig direktør som i rollen som daglig leder ser helhet og forstår utfordringene ved å lede et markedsorientert forskningsinstitutt med base i Telemark. 

I nært samarbeid med styret og kompetente motiverte medarbeidere skal du videreutvikle Telemarksforsking som et regionalt forankret forskningsinstitutt på den nasjonale og internasjonale FoU-arenaen. Det vil være viktig å posisjonere instituttet som en attraktiv samarbeidspartner og en synlig og relevant aktør.

Den ideelle kandidaten har relevant ledererfaring og kunnskap om, - eller erfaring med forskning. Vi legger vekt på lederegenskaper, men samtidig må du være villig til å ta et tak i en liten og effektiv administrasjon. Evne til å utvikle instituttet, og stimulere medarbeiderne til nytenking, faglig utvikling og samhandling, vil være sentralt. Direktøren må trives med relasjonsbygging, strategisk arbeid og alliansebygging. Evne til å representere Telemarksforsking overfor brukere, myndigheter, media og i forskningspolitiske fora er også viktig. Direktøren er Telemarksforsking sin daglige leder og rapporterer til styret. Lønn etter avtale.

Om Telemarksforsking 

Telemarksforsking er et nasjonalt forskingsinstitutt som holder til i Bø i Telemark. Instituttet er primært et oppdragsinstitutt organisert som en non-profit-stiftelse, og samfunnsoppdraget er å drive med forskning, forskningsformidling og utviklingsarbeid til nytte for utvikling, nyskaping og kompetanseheving i næringsliv, organisasjonsliv og offentlig forvaltning. Instituttet ble opprettet i 1988. Instituttet utfører oppdrag over hele landet for lokale, regionale og nasjonale myndigheter så vel som for næringsliv, organisasjoner, regionale forskningsfond og Norges forskingsråd. Vi utfører også prosjekter med EU- og Interreg-finansiering.

Kontaktpersoner

Gisle Roll Ludvigsen
Rekrutterer
Øystein Dahl
Rekrutterer

Hvem er Jefferson Wells ?

Om Jefferson Wells 

Vi tilbyr konsulent- og rekrutteringstjenester innen ledelse, teknologi og økonomi. Navnet er nytt, men vår historie strekker seg tilbake til 1973. Siden den gang har vi vært en verdsatt leverandør av kompetanse til virksomheter innen privat og offentlig sektor.​

Les mer om Jefferson Wells og se flere ledige stillinger