Vi vil styrke kommunens kompetanse på klima- og miljøområdet.

Klima- og miljøkoordinator - mastergrad

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Enhet arealforvaltning 

Enhet arealforvaltning behandler hvert år flere hundre saker fordelt på 26 medarbeidere. Enheten er flerfaglig og består av mange dyktige og erfarne medarbeidere, med variert utdanningsbakgrunn, herunder blant annet av ingeniører, sivilingeniører, arkitekter, jurister, naturforvaltere. Hovedoppgavene i enheten er knyttet til kommuneplanarbeid, miljøoppgaver, reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling, kart og geodataforvaltning og veiledning i regelverk og planforståelse, Vi har høyt tempo, arbeider tverrfaglig, og har utstrakt kontakt med fagmiljøer og kommunens innbyggere.

Arbeidsoppgaver

Stjørdal har ambisjoner om å bli en foregangskommune innen klima og miljø. Skal vi lykkes med dette, må det arbeides aktivt med å implementere klima og miljøfokus i alt planverk, på struktur- og systemnivå, samt gis en større og tyngre betydning i hverdagen. Dette innebærer arbeid på organisasjonsnivå og tiltaksrettet arbeid. Det legges særlig vekt på klimatilpasning og lavutslipp i hele lokalsamfunnet.

Kvalifikasjoner

Du har 

  • Mastergrad relevant for kommunens oppgaver, 
  • Gode evner til kommunikasjon med publikum en til en og i forsamlinger. 
  • Evne til å lede prosesser mot eksterne aktører og internt i organisasjonen. 
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, 
  • Gode samarbeidsevner og god arbeidsholdning 

Du er effektiv, strukturert og har evne til å foreta selvstendige vurderinger. 

Personlige egnethet vil tillegges vekt. 

Det er ønskelig med bred erfaring fra arbeidsfeltet

Vi tilbyr

  • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst 
  • Fleksitid og lønn etter avtale 
  • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. 
  • God pensjonsordning og ulykkes - og gruppelivsforsikring. 

Tilsetting vil være som rådgiver og skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement. Søkere som gjør bruk av fortrinnsrett må gjøre oppmerksom på dette i søknaden. 

Nærmere opplysninger om stillingen: 

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn mv. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette. 

Utdanning og praksis fylles ut i skjemaet. Attester og vitnemål etterspørres ved innkalling til intervju.

Kontaktpersoner

Geir Aspenes
Enhetsleder
Telefonnummer: 416 05 327

Hvem er Stjørdal Kommune?

Værnesregionen er et godt etablert samarbeid om en rekke kommunale tjenester mellom de seks kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Frosta, Meråker og Stjørdal. Værnes i Stjørdal kommune er det geografiske knutepunktet i regionen. Tjenestetilbudet i kommunene er godt, og avstanden mellom det urbane og det landlige er relativt kort innenfor regionen. Slagordet til Værnesregionen er "Fra fjord til fjell" - som er akkurat det de seks kommunene kan by på.