Vi trenger nysgjerrige løsningsarkitekter med solid forståelse for utvikling - Seksjon IT arkitektur og prosessutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Det er store oppgaver i vente for IT-området i Statens pensjonskasse. En ventet reform av offentlig tjenestepensjon medfører nye og endrede produkter, og arkitektene våre vil få spesielt mye å bite i når vi skal jobbe med denne reformen i tillegg til vårt stadig pågående arbeid for effektivisering, automatisering og brukerrettede tjenester. Lyder dette spennende, håper vi du blir en av oss! 

 

Viktige rådgivere 

Våre løsningsarkitekter er IT-områdets fremste rådgivere mot forretningssiden. De har en ledende rolle i å utarbeide analyser, målbilder, prosjektforslag og gjennomføringsplaner i samarbeid med representanter fra forretning og IT. Som løsningsarkitekt hos oss har du god innsikt i systemutvikling, og det er en fordel om du har erfaring som utvikler. 

Jobber smidig 

SPK har en smidig gjennomføringsmodell som legger vekt på selvorganisering og læring. Derfor jobber vi nå med å tilrettelegge arkitektur og IT-løsninger for autonome team og kontinuerlige leveranser. For arkitektene innebærer dette å lede andre gjennom å formidle målsetninger, fremfor detaljert styring. Vi opplever at omgivelsene våre, for eksempel regelverk, tekniske muligheter og forventninger fra brukerne er i stadig endring. Som arkitekt hos oss må du kunne leve godt med at dette er normalt og ikke er unntakene, og evne å justere kursen fortløpende basert på tilbakemeldinger. 

Tverrfaglige team 

Hos oss utføres all utvikling i team som består av utviklere, arkitekter, driftere og domeneeksperter fra forretningssiden. Disse teamene gjør all utvikling, enten det er i regi av forvaltning eller prosjekter, slik at de har anledning til å følge sluttproduktene over tid. Du vil tilhøre et av teamene, samtidig som du inngår i et tverrgående arkitekturteam. 

Her kan du lese mer om IT som er et sentralt virkemiddel i SPK 

 

Arbeidsoppgaver

 • Analyse og rådgivning for forretningssiden 
 • Bindeledd mellom IT og forretningssiden 
 • Utvikling og formidling av målbilder og strategisk retning for SPKs IT-systemer og arkitektur 
 • Utforming og realisering av arkitektur og design i forvaltning og utviklingsprosjekter 
 • Du vil inngå i et av våre ti tverrfaglige team, som består av utviklere, testere og domeneeksperter fra forretningssiden. 
 • Bidra og stimulere til innovasjon og kontinuerlig forbedring

 

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse tilsvarende bachelor- eller mastergradsnivå 
 • Minimum 5 års relevant erfaring 
 • Erfaring med løsningsarkitektur 
 • Erfaring med smidige utviklingsmetoder 
 • Erfaring som utvikler er en fordel 
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

 • Du har gode analytiske evner og ønsker å forstå helheten i egen virksomhet 
 • Du evner å sette deg inn i detaljer når det behøves 
 • Du samarbeider godt med mennesker fra ulike fagdisipliner 
 • Du kan utfordre etablerte sannheter samtidig som du er åpen for andres perspektiver 
 • Du kan lede og få andre med deg – uten en formell lederrolle 
 • Du jobber godt selvstendig og i team med andre

 

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser, fleksitid og betalt overtid 
 • Muligheten til å bidra til videreutviklingen av et sterkt fagmiljø 
 • Muligheten til å påvirke utformingen av egen rolle 
 • Sentral plassering i nye lokaler på Skøyen med kort avstand til buss, trikk og tog. Garderobe med dusj- og tørkemulighet. Innendørs sykkelparkering. 
 • En av Norges beste pensjonsordninger 
 • Gode forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Eirik Eide
Seksjonssjef

Hvem er Statens Pensjonskasse?

Statens pensjonskasse er Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon. Vi forvalter pensjonsrettigheter på ca. 509 milliarder kroner for 1 430 virksomheter og over én million medlemmer. Vi har ca. 400 ansatte og holder til i moderne lokaler på Skøyen i Oslo. Virksomheten er organisert i fire forretningsområder og fire støtte-/stabsområder. 

Vi er på vei inn i en omfattende reformperiode med flere krevende og store utviklingsprosjekter. IKT er et sentralt virkemiddel i den videre utviklingen av virksomheten. Reformarbeidet omfatter hele organisasjonen og krever tett samhandling mellom IT-området og forretningsområdene.