Vi trenger flere kolleger til vår satsing på digitalisering!

Front-end utvikler

Stillingsbeskrivelse

Hva vil du jobbe med?

For å sikre gjennomføring av strategiske utviklingsoppgaver samt øke kapasitet på levering av digitale tjenester har vi etablert en egen divisjon for IKT og digital utvikling. Divisjonen har hovedansvar for å utvikle, levere og forvalte gode digitale løsninger i tråd med Bufdir sin strategi. Divisjonen består av fire avdelinger, og vi søker nå en front-end utvikler til avdeling for Løsningsutvikling. Avdelingen holder til i Tønsberg.

Bufdir har et økt fokus på publikumstjenester og har behov for å øke egen teknisk kapasitet og kompetanse på området. Avdeling for Løsningsutvikling vil få et økt teknisk systemansvar for våre nett-tjenester, publikumstjenestene har mange interessentgrupper og det foregår kontinuerlig nyutvikling og standardisering av tjenestene. Etaten har stadig flere digitale satsninger og vi ser på nye muligheter som ligger i ny teknologi. Det et løpende behov for videreutvikling av våre tjenester både på teknisk og funksjonelt nivå.

Vi etablerer i 2019 et team for utvikling og forvaltning av nett-tjenester og søker etter en front-end utvikler som kan bidra i arbeidet. Teamet vil samarbeide tett med vår nettredaksjon, og med våre eksterne samarbeidspartnere.

Vi søker etter en front-end utvikler som kan tilføre eksisterende team både kapasitet og kompetanse, som er godt kjent med smidig utviklingsmetodikk og som kjenner Microsoft sitt rammeverk godt. For å lykkes i denne stillingen må du være opptatt av kvalitet, ta sikkerhet på alvor, være målbevisst og villig til å dele erfaringer og kompetanse med kolleger. Du vil over tid jobbe med forskjellige fagområder og samarbeide med ulike interessenter og det er derfor viktig at du er klar for å sette deg inn i ulike problemstillinger. Det er en fordel om du også kan formidle tekniske muligheter og utfordringer til ulike miljøer på en forståelig måte, for det er til stor hjelp for teamet om du også kan bidra med rådgiving i perioder. Du har helst relevant erfaring med tilsvarende rolle fra tidligere arbeid.

Hva slags bakgrunn har du?

 • Stillingen krever relevant utdanning fra høgskole eller universitet. Lengre og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.Du må ha generell og god kompetanse innenfor Microsoft sitt rammeverk.
 • Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner, norsk (arbeidsspråk) og engelsk, er nødvendig. 
 • Erfaring med arbeid fra følgende områder er sentralt for stillingen;
  • ASP.NET MVC,
  • Javascript,
  • Typescript, CSS og HTML
 • Universell utforming
 • Det stilles krav om minimum 3 års relevant erfaring.

Opplever du at punktene over samsvarer med dine erfaringer og kompetanse oppforder vi deg til å søke. Vi vil også ha fokus på disse områdene under rekrutteringsprosessen, men disse punktene er ikke krav for å kunne søke:

 • Vi ønsker at du har erfaringer med bruk av smidig prosjektmetodikk, og ser gjerne at du har en SCRUM-master sertifisering eller tilsvarende.
 • Det er også ønskelig at du har erfaring fra ett eller flere av disse områdene:
  • Angular, evt. også AngularJS
  • Backend utvikling av web-applikasjoner
  • Efaringer med bruk av byggeservere (Azure Devops, Powershell eller noe lignende)
  • Microsoft Azure
 • Interesse for grafisk design og interaksjonsdesign er også ønskelig.

Vi søker deg som...

Er resultatorientert og ser forsbedringsmuligheter. Du er god på å lage brukervennlig nettsider med responsivt design og universell utforming, og du er genuint opptatt av å lage gode brukeropplevelser. Vi krever at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og at du forstår at det er innholdet som styrer teknologien og du har kunnskap og bevisshet rundt sikkerhet og personvern. Du foretrekker en arbeidsstil der du kan veklse mellom teamarbeid og selvstendighet. Du opptrer profesjonelt og utfører arbeidset i tråd med etatens verdier. Du er også en som tar initiativ, deler kunnskap og er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode rådgiver med lønn i fra kr 409 100 til kr 607 700 pr. år, for særlig kvalifiserte søkere stillignskode seniorrådgiver med lønn i fra kr 524 200- 802 600 pr. år. Lønn fastsettes etter en helhetlig vurdering av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Et solid fagmiljø med høy kompetanse.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for videreutvikling av egen kompetanse.
 • Bedriftsidrettslag og mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Fleksibel arbeidstidsordning med blant annet sommertid.
 • 100% fast stilling ved vårt kontor i Tønsberg.

Genrelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
 • Bufdir er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Kontoret i Tønsberg er i gangavstand fra togstasjonen .

Hvem er Bufdir?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fagdirektorat for områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Vi arbeider for gode oppvekstsvilkår, gode og stabile foreldrerelasjoner, utjevning av levekårsforskjeller og bidrar til å fremme like muligheter, deltakelse og medvirkning for barn, unge og voksne.

Bufdir er administrativ leder av det statlige barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Direktoratet er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Vi står foran store og spennende oppgaver.