Vi trenger flere flinke folk innen energirådgivning og elektrifisering

Rådgiver Energi

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du bli en del av et fremtidsrettet rådgivermiljø med høye ambisjoner innen bærekraft? Er tanken på å utvikle et nytt miljø i en godt etablert organisasjon appellerende? Kan du prosjektere dammer og eller kraftverk? Og er du en god relasjonsskaper? Da kan dette være i din karriere! det neste skrittet 

Bli en verdsatt medarbeider - Ta selvstendige valg

Du vil arbeide med utvikling av energikonsepter og implementering av disse for å møte en økende etterspørsel etter pålitelige, nytenkende og bærekraftige energiløsninger.I samarbeid med vår avdeling for Energi og industri vil du bli involvert i prosjekter innen både energiplanlegging, produksjon og distribusjon, inkludert nye energisystemer og marked. Vi satser sterkt innen solenergi, vannkraft, kraftnett, karbonfangst, bio-energi, utnyttelse av spillvarme, fjernvarme og -kjøling og arbeid på tvers av disipliner.COWIs energisatsning er i rask utvikling og vi søker flere dyktige ingeniører som ønsker å jobbe med energirådgivning og elektrifisering. Vil du være med å utvikle vår sektor for Energiløsninger?

Typiske arbeidsoppgaver

 • Arbeid med konseptutredninger, forprosjekt og detaljprosjekt 
 • Design av ladeinfrastruktur for lette og tunge kjøretøy, samt for maritime fartøyer inkludert landstrøm
 • Energiutredninger og -analyser i energiknutepunkter 
 • Energirådgivning for offentlige og private kunder
 • Tekniskøkonomiske vurderinger
 • Utarbeidelse av søknader rettet mot Enova, Klimasats, etc.

Dine egenskaper

Vår sektor er i stor vekst og vi trenger flere personer med reelt engasjement for å bidra til det grønne skiftet. Vi ser etter deg som evner å ta i bruk moderne teknologi og metoder for å finne smarte løsninger som møter våre kunders behov og samfunnets krav. Du er selvdreven og trives med å løse faglige utfordringer både alene og i samarbeid med kunder og medarbeidere.  

Din bakgrunn

Videre ser vi etter deg som kan tikke av flere av de følgende punkter: 

Utdanning og erfaring: 

 • Bachelor eller mastergrad innen Elkraft/Energi/Elektro  
 • Minimum 5 års relevant erfaring (Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanning)

Foretrukken erfaring og kompetanse:

 • Prosjektering av elkraftanlegg mellom 0,23 til 22kV iht. FEL og FEF 
 • Arbeid med elektriske anlegg bestående av flere spenningskilder 
 • Prosjektering av større anlegg for ladeinfrastruktur og/eller landstrøm
 • Tekniske og økonomisk analyser med hensyn investering, LCC og Energioptimalisering (effekttariff, energiforbruk etc.)

Vi kan tilby

 • Meningsfylte utfordringer innenfor grønn omstilling og elektrifisering i et sterkt voksende marked. Vi fokuserer på oppdrag primært i Norge, men også i Danmark, UK og USA m.fl.
 • Gode personlige utviklingsmuligheter med stor innflytelse på din egen arbeidshverdag.
 • Et godt arbeidsmiljø - det er viktig for oss å være rause og stille opp for hverandre, noe som gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt. Vi har ca. 70 ulike faglige nettverk i COWI.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø
 • Et aktivt bedriftsidrettslag, lønningstreff og bedriftshytter
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger 

Interessert?

Vi behandler søknader fortløpende, og ser frem til å motta din søknad så snart som mulig. For at vi skal kunne vurdere din søknad ber vi deg legge ved følgende dokumenter:

 • CV
 • Kort søknadsbrev

Du kan gjerne ringe direkte til Sektorleder Olav Haga for en uforpliktende prat, tlf nr 984 81 884 eller Kathrine Tronvold på 908 36 349 

COWI har over 20 kontorer i Norge og er derfor åpen for at du kan ha fast arbeidssted enten i Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Trondheim, Tromsø eller COWIs øvrige kontorlokasjoner.

Vi tror på like muligheter

COWI tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, funksjonshemning eller alder. COWI overholder lovene og forskriftene om diskriminering på arbeidsplasser i hvert land og by der COWI er lokalisert. Denne policyen gjelder alle ansatte, men også i rekruttering, ansettelse, utplassering, forfremmelse, oppsigelse, flytting, permisjon, kompensasjon og opplæring.

Bli bedre kjent med COWI her: https://www.cowi.no/om-cowi

Kontaktpersoner

Kathrine Tronvold
Olav Haga
Sektorleder
Mobil: 984 81 884

Hvem er COWI AS?

Våre ansatte er vår største ressurs: Det er våre ansatte som gjør prosjektene vellykkede. Hos COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet ditt, og du får delta i å forme fremtidens samfunn. Sammen med lederen din utarbeider du en plan for din egen utvikling, og du får muligheten til å bygge på din kompetanse i både lokale og globale prosjekter fra dag til dag.

For mer informasjon, besøk www.cowi.no/om-oss

Les mer om COWI AS og se flere ledige stillinger