Vi trenger flere dyktige utviklere med evnen til å spørre hvorfor - Seksjon IT systemutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Trives du med å jobbe i team? Liker du å være med på å forbedre både koden du arbeider med og måten du og teamet ditt jobber på? Om du samtidig er opptatt av at løsningene teamet ditt lager er gode for brukerne, håper vi virkelig at du blir en av oss. 

Hos oss utføres all utvikling i team bestående av utviklere, arkitekter, driftere og domeneeksperter fra forretningssiden. Disse teamene gjør all utvikling, enten det er i regi av forvaltning eller prosjekter, slik at de har anledning til å følge sluttproduktene over tid. 

 

Raskt fra behov til produksjon 

Vi har et godt fagmiljø basert på sterk teknisk kunnskap, inngående kjennskap til SPKs forretning, og en vilje til å forbedre og forenkle - godt forankret i tankegang fra smidig metodikk. Vi lar oss inspirere av DevOps-tankegang, og forsøker å gjøre det enkelt og raskt å produksjonssette endringer. Denne måten å arbeide på skal vi fortsette å videreutvikle. 

Egenutviklede systemer 

I dag er våre egenutviklede systemer for det meste basert på Java og Spring, og primært bygget på åpen kildekoderammeverk – løsningene våre kjører f.eks. primært på Jetty. Vi begynner nå til å endre frontend i vårt interne saksbehandlingssystem til å basere seg på JS/HTML5, og vil gradvis erstatte Flex som benyttes i dag. 

Velfungerende og forståelig 

Vi ønsker deg som behersker Java godt, og som evner å omsette domeneforståelse i velfungerende, forståelig kode. Du er interessert i språk, rammeverk og teknologi, ønsker å påvirke hva vi skal benytte fremover, og evner å velge løsninger som understøtter faktiske behov. Du ser på testing, og det å bidra til å forenkle leveranse av kode til produksjon, som en naturlig del av en utviklers oppgaver. 

 

Blir du i tillegg engasjert av faglig dialog med forretningssiden? Og har du kanskje erfaring med domenedrevet design? Da trenger vi deg! 

Her kan du lese mer om IT som er et sentralt virkemiddel i SPK

 

Arbeidsoppgaver

 • Du vil inngå som utvikler i et av våre team som videreutvikler og forvalter våre Javabaserte løsninger. 
 • Som utvikler i våre team arbeider du tett med forretningssiden for å forstå deres behov og utfordringer. 
 • Utviklerne utfører både løsningsbeskrivelse, koding, testing og oppfølging av hvordan løsningen fungerer, både teknisk og funksjonelt. 
 • Mange av våre utviklere har roller som kodende Scrum Master, eller deltar i arkitekturdiskusjoner og -beslutninger av både teknisk og funksjonell art.

 

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå innenfor IT, eller kombinasjon av IT-utdannelse og relevant erfaring. 
 • Du ser på deg selv som en god Java-utvikler, og det er også slik du blir sett på av andre utviklere. 
 • Erfaring med en eller flere av disse teknologiene eller konseptene de representerer: React, Git, Docker, Spring, Maven. 
 • Et ønske om å jobbe med løsninger fra topp til bunn, og ser på det som selvsagt å følge med hvordan løsninger oppfører seg i produksjon og hvordan de oppfattes av brukerne. 
 • Erfaring med hyppige/kontinuerlige leveranser er en fordel. 
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 

Personlige egenskaper

 • Du engasjeres av både teknisk relaterte og forretningsorienterte diskusjoner. 
 • Du har en evne til å få ting gjort, og bidrar sterkt til at teamets oppgaves løses med god kvalitet. 
 • Du samarbeider godt med andre, og trives i et åpent kontorlandskap. 
 • Du deler gjerne din kunnskap med andre like mye som du er interessert i å lære av kolleger. 
 • Du har en evne og et ønske om å spørre om «hvorfor er det sånn».

 

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser, fleksitid og betalt overtid. 
 • Et godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt. 
 • Et fagmiljø som er stort nok til at vi har svært interessante utfordringer, og samtidig lite nok til at du kan være med å påvirke teknologivalg og hvordan vi jobber. 
 • Sentral plassering i nye lokaler på Skøyen med kort avstand til buss, trikk og tog. Garderobe med dusj- og tørkemulighet. Innendørs sykkelparkering. 
 • En av Norges beste pensjonsordninger. 
 • Gode forsikringsordninger.

Kontaktpersoner

Sven Erik Bjerke
Seksjonssjef

Hvem er Statens Pensjonskasse?

Statens pensjonskasse er Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon. Vi forvalter pensjonsrettigheter på ca. 509 milliarder kroner for 1 430 virksomheter og over én million medlemmer. Vi har ca. 400 ansatte og holder til i moderne lokaler på Skøyen i Oslo. Virksomheten er organisert i fire forretningsområder og fire støtte-/stabsområder. 

Vi er på vei inn i en omfattende reformperiode med flere krevende og store utviklingsprosjekter. IKT er et sentralt virkemiddel i den videre utviklingen av virksomheten. Reformarbeidet omfatter hele organisasjonen og krever tett samhandling mellom IT-området og forretningsområdene.