Vi trenger en systemarkitekt til grafiske produksjons- og publiseringsløsninger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester for regjeringen og departementene. Våre verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Avdeling for Facility Management (FM) koordinerer DSS sitt bidrag til planleggingen av nytt regjeringskvartal og har ansvar for renhold, distribusjons-, logistikk- og fasilitetstjenester, produksjon av departementenes publikasjoner, regjeringsdokumenter, Norges offentlige utredninger, samt statsbudsjettet.

Seksjon for grafiske tjenester (GRAF) har ansvar for produksjon av regjeringsdokumenter, statsbudsjettet og Norges Offentlige Utredninger (NOU). Seksjonen tilbyr også layout, design og produksjon av publikasjoner.

Om enheten og stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver

Våre produksjons- og publiseringsløsninger gjennomgår nå en modernisering og vi trenger en person som har god kompetanse innenfor både arkitektur- og applikasjonsutvikling. Stillingen inneholder også support og løpende vedlikehold av løsningene.

Vi søker en som har 3–5 års erfaring med avansert og automatisert dokumentproduksjon, eller beslektet kunnskap, evne og vilje til å sette seg inn i fagområdet. Seksjonen betjener departementene som produserer regjeringens dokumenter til Stortinget, som bl.a. legges frem for kongen i statsråd. 

Den som ansettes vil få ansvar for å videreutvikle og videreføre kompetanse på egenutviklede produksjons- og publiseringsløsninger. Som utvikler vil du være en viktig støtte til produkteier, prosjektleder og tjenesteansvarlige, og du vil være sentral i valg av tekniske løsninger i forvaltning og prosjekter. Du vil delta i design og utvikling av robuste og sikre tjenester.

Systemarkitekten inngår i et team med svært høy teknisk kompetanse innenfor produksjons- og publiseringsområdet. Du vil være erstatteren på applikasjonsutvikling i bl.a. Microsoft Visual Studio, som i hovedsak baseres på C# og XML.

I arbeidet benytter vi også verktøy som FrameMaker, Photoshop og InDesign. Det er ikke et nødvendig krav at du har erfaring med bruk av disse, men det vil veie positivt dersom du har det. 

Du må være kreativ og nytenkende, nøyaktig og strukturert. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil veie tungt ved ansettelse. 

Du får jobbe med

Arbeids- og ansvarsområder er som beskrevet over og vil i hovedsak bl.a. være:

 • Drift og vedlikehold av produksjons- og publiseringsløsning
 • Være aktiv og sørge for løpende videreutvikling av løsningene 
 • Prosjektdeltakelse i arbeid med å ta i bruk ny teknologi, og deltakelse i andre utviklingsprosjekter knyttet til tjenesteområdet
 • Ta del i øvrige arbeidsoppgaver som ligger innenfor seksjonens ansvars- og leveranseoppdrag

Arbeidsoppgaver vil bli endret i tråd med eventuelle endringer i tjenestebehovet til departementene. Stillingen krever stor fleksibilitet og det må innimellom påregnes beredskapssupport ut over normal arbeidstid. 

Kompetanse og erfaring

Nødvendige (må-krav) kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning (masternivå eller tilsvarende) innenfor teknologi og applikasjonsutvikling
 • 3-5 års erfaring med avansert og automatisert dokumentproduksjon
 • God kunnskap og erfaring med C#, XML og Microsoft Word

Det er ønskelig med utviklingserfaring innenfor en eller flere av disse systemene/områdene:

 • XML-standarer (XML, XHTML, HTML, XSLT, XSL-FO, CSS, OOXML og VSTO 
 • Applikasjoner i Windows Forms og tillegg for Word  (AddOn)
 • Microsoft Visual Studio
 • Adobe Photoshop og Adobe Acrobat Pro
 • Antenna House Formatter
 • GitHub og Jira

Personlige kvalifikasjoner

Vi søker deg som kjenner deg igjen i vårt kundeløfte "Sammen for felleskapet" og som vil være en god ambassadør for våre verdier: hjelpsom, engasjert og profesjonell.

Den rette personen til denne stillingen har bl.a.:

 • God ordenssans. Arbeider strukturert og selvstendig
 • Evne og vilje til løpende egenutvikling. Holder deg faglig oppdatert 
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk. Du formidler tydelige budskap
 • Fokus på å se muligheter, og som er løsningsorientert og fremtidsrettet
 • Gode samarbeidsevner og "stå på vilje". Du er positiv og fleksibel
 • Teft og evne til å være brukerorientert i arbeidet og oppgaveløsninger
 • Evner å prioritere og håndtere mange oppgaver samtidig
 • Liker å samarbeide, dele kompetanse og løse utfordringer sammen med andre

Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi jobber for likestilling og mangfold

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler og eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må man oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette på dfø.no - Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som statlige virksomheter må rapportere på i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn: Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene (HTA) i staten og DSS sin lønnspolitikk, som rådgiver (kode 1434), p.t. kr 574 700 – 665 700 per år (tilsvarer lønnstrinn 63 – 71) eller som seniorrådgiver (kode 1364), p.t. kr 615 800 - 752 800) per år (ltr. 67 - 77) i 100 % stilling. Lønnsplassering avhenger av kompetanse og erfaring. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Klarering: Autorisert for Begrenset. 

Slik søker du

Du søker via "Søk stillingen" øverst på denne siden. Du må fylle ut CV-en i rekrutteringsportalen Jobbnorge også, selv om du legger ved egen ferdigutfylt CV. Dette er bl.a. for å ivareta krav om fullstendige søkerlister. Du må også laste opp relevante vedlegg (vitnemål, attester, sertifiseringer m.m.). Har du utdanning fra utlandet må du legge ved godkjenning fra NOKUT.

Det bes også om at du oppgir minst 3 referanser i forbindelse med søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil be om BankID-informasjon eller lignende i forbindelse med søknadsprosessen.

Unntatt offentlighet fra offentlig søkerliste: For at vi skal kunne vurdere et ønske om reservasjon fra søkerlisten, må din begrunnelse inneholde konkret hva slags ulempe det vil ha for deg. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt å bli unntatt offentlighet.

DSS vil i noen tilfeller foreta en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekk utføres etter samtykke, og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Dersom du har spørsmål til stillingen, er du velkommen til å kontakte seksjonssjef Bjørn Vidar Jensen på tlf.: +47 415 07 717/e-post: Bjorn-Vidar.Jensen@dss.dep.no eller seniorrådgiver Hans Christian Wilter på tlf.: +47 930 36 085/Hans-Christian.Wilter@dss.dep.no

Kontaktpersoner

Bjørn Vidar Jensen
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 415 07 717
Hans Christian Wilter
Seniorrådgiver
Telefonnummer: +47 930 36 085

Hvem er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)?

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester for regjeringen og departementene. Våre verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Avdeling for digitale tjenester (DT) leverer og drifter felles IKT-plattform og har ansvar for brukerservice, digitale kommunikasjonskanaler som regjeringen.no og intranettløsning, arkiv- og saksbehandlingssystem, standardiserte digitale samhandlingsrom, kurs og opplæring, arrangements- og medieproduksjon og designprogram for departementene.

DSS brukerservice (BS) tilbyr service til alle brukere for alle tjenester. Servicen innebærer svar på henvendelser, bistand ved den enkeltes arbeidsplass, "servicetorg", kurs, kompetanseløft, og helhetlig brukerfokus ved utvikling av nye tjenester og veiledninger.