Vi trenger en person som synes geodata er noe av det beste som finnes og at koding gir livet mening.

Utvikler med geodatakompetanse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Fagsystemenheten består av tre enheter, Kvalitet, IKT og Systemutvikling. 

Systemutvikling har blant annet ansvar for etatens sak-/arkivsystem, mange av etatens webtjenester og dataflyten internt og eksternt. Som ansatt i Systemutviklingsenheten vil du få mulighet til å jobbe med Open Source 

programvare så vel som proprietære systemer for å løse en rekke oppgaver med stort omfang. FME er et sentralt arbeidsverktøy. For tiden jobber vi mye med modularisering av webinnsynsløsningene våre og lager en rekke  ulike webservicer. 

Etaten forvalter stedfestede geodata og har som oppdrag å legge til rette for effektiv bruk av disse. Vi har blant annet laget Planinnsyn og Hva gjelder for eiendommen og du har nå mulighet til å være med på forvaltning og videreutvikling av disse og andre smarte webtjenester. Kart og geodata er viktige komponenter innenfor alle etatens virksomhetsområder, og en av hovedoppgavene våre i systemutviklingsenheten er å legge til rette for bedre bruk av kartdata, både internt og ut til publikum og næringsliv på internett. 

Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning og videreutvikling av eksisterende webløsninger og – tjenester.
 • Utvikling av nye tjenester og løsninger. Tilrettelegge og tilgjengeliggjøre data og geodata for interne brukere og publikum/næringsliv.
 • Tilrettelegge for integrasjon og dataflyt mellom forskjellige systemer, ofte ved å sette opp og vedlikeholde arbeidsbenker i FME.
 • Applikasjonsdrift på servere (mapserver, Tomcat, cache, etc.)
 • Gjøre teknologiske valg sammen med utviklingsteamet og være med å lage en utviklingsstrategi og systemarkitektur.
 • Delta i og lede prosjekter.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, for eksempel geomatikk, informatikk, datavitenskap eller systemvitenskap.
 • Må ha dokumentert erfaring med geodata, gjerne fri programvare.
 • Det er en fordel med erfaring innen JavaScript/HTML/CSS, samt bruk og oppsett av geodatatjenester
 • Det er en fordel med kjennskap til FME, Python og Java, samt til serveroppsett og -konfigurasjon.
 • Det er ønskelig med erfaring med databaser og -spørringer.

Personlige egenskaper

 • Pådriver: operativ og pragmatisk utvikler med evner til å motivere og skape engasjement i utviklingsteamet.
 • Gjennomføringsevne og samarbeidsevner: god til å få til samarbeid for å oppnå gode løsninger sammen med teamets medarbeidere.
 • Strategisk: staker ut retningen og skaper engasjement for felles mål.
 • Faglig: holder deg oppdatert på fagområdet og deler kunnskap.
 • Analytisk: evne til å se helheten uten å glemme detaljene.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver med innbyggerløsninger basert på fri programvare.
 • Fleksibilitet og mangfold av oppgaver.
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper og/eller i eget treningsrom
 • Lyse kontorlokaler i åpent landskap, sentralt i Oslo
 • Lønnsspenn 53-57 som tilsvarer fra kr 676 200 til kr 735 100 pr år.

Kontaktpersoner

Elizabeth Kerr
Enhetsleder
Telefonnummer: (47) 402 27 212

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten tilbyr interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, utviklingsorientert og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger