Vi trenger en ny hydrolog, er det deg?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon Ytre miljø og hydrologi har 20 ansatte, hvorav faggruppe hydrologi i dag består av fire hydrologer. Seksjonen bidrar med faglig kompetanse i små og store utbyggingsprosjekter, fagstøtte til baneområdene og ivaretar Bane NORs interesser i møte med eksterne. Arbeidsoppgavene er tverrfaglige, og det er et utstrakt samarbeid med andre seksjoner. Vi er opptatt av forbedring og jobber med utvikling av beste praksis, og gir innspill til rutiner, styringssystem og teknisk regelverk.

Faggruppe Hydrologi er fordelt mellom kontorene i Oslo og Trondheim. Vi søker en ny medarbeider med arbeidssted Oslo. 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig bistand/rådgivning til baneområdene ved vannfaglige utfordringer, med anbefalinger og beskrivelse av tiltak.
 • Hydrologisk rådgivning, prosjektering og vurderinger i plan-, utførelses- og driftsfase.
 • Oppfølging og kvalitetssikring av rådgivere/leverandører i prosjekter i ulike planfaser. 
 • Planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av flomfarekartlegging.
 • Flom- og vannlinjeberegninger (HEC-Ras).
 • Oppfølging av entreprenør ved utførelse av tiltak i vassdrag og vannveier.
 • Fagressurs ved saksbehandling av nabosaker hvor det planlegges tiltak som kan berøre Bane NORs eiendom eller ha innvirkning på jernbanedriften. 
 • Delta i interne og eksterne forsknings- og utviklingsprosjekt 
 • Bidra i utforming og oppgradering av gjeldende regler og rutiner i Bane NORs tekniske regelverk og styringssystemer.
 • Delta i opplæring av værvakter.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves høyere utdanning fra universitet/høyskole på master-/hovedfagsnivå, innen fagområde hydrologi. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Fordel med erfaring innenfor hydrologiske og hydrauliske beregninger.
 • Fordel med felterfaring relatert til vannfaglige problemstillinger.
 • Fordel med erfaring fra prosjektering.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Fordel med førerkort klasse B.

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du har gode analytiske evner.
 • Du kan jobbe effektivt og selvstendig.
 • Du er flink til å samhandle og kommuniserer godt.
 • Du har en inkluderende innstilling, er lærevillig, initiativrik, løsningsorientert og har stort engasjement for å gjøre en god jobb.
 • Du har et bevisst forhold til sikkerhet og kvalitet. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen. 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Kontaktpersoner

Elin Walstad
Seksjonsleder Ytre miljø og hydrologi
Telefonnummer: +47 902 05 678

Hvem er Bane NOR - ?

Bane NOR er et statsforetak som planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem, og skal legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.