Vi trenger en dyktig byggeleder/grensesnittkoordinator innenfor elkrafttekniske anlegg, og med god forståelse og teft for å håndtere utfordrende grensesnitt. Tar du utfordringen?

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 140 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker - Tønsberg, Holm - Nykirke og Farriseidet - Porsgrunn er ferdigstilt. Dobbeltspor Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker forberedes nå for byggestart høsten 2019 og flere strekninger står for tur i årene fremover. Prosjektet Drammen - Kobbervikdalen skal bygge nytt dobbeltspor i tunnel mellom Drammen stasjon og Skoger, der det nye sporet kobles på eksisterende dobbeltspor. Det skal også bygges nytt dobbeltspor på eksisterende trase mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, og begge stasjonene skal oppgraderes. Forberedende arbeider er startet og planlagt byggestart for hovedarbeidene er høsten 2019. Prosjektet skal stå ferdig i 2025. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan, godkjent hovedplan og reguleringsplan for planstrekningen. Prosjektet Drammen - Kobbervikdalen har behov for flere medarbeidere, og vi ser nå etter en dyktig byggeleder/grensesnittkoordinator. Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner og mange utfordringer.

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging på byggeplass
 • delta i arbeidene med kontroll og evaluering av planer for elkrafttekniske løsninger, med spesielt fokus på grensesnitt mot underbygning/konstruksjoner
 • være aktivt bindeledd mellom entreprenør og rådgiver for å sikre kontinuitet i de avklaringer som måtte oppstå
 • kontroll av utførelse for elkrafttekniske anlegg mot kontraktens beskrivelse, TRV og andre relevante lover, standarder og forskrifter for å sikre at rett kvalitet blir ivaretatt
 • må være forberedt på å bidra på flere entrepriser i samme prosjekt, med koordinering mellom underbygning og elektrotekniske fag som «spesialfelt»
 • bidra til oppfølging av teknisk utvikling, fremdrift, kvalitet, omdømme og sikkerhet (SHA, RAMS)
 • koordinere involvering av ulike interesser
 • være bidragsyter i planlegging av totalbrudd innenfor fagfeltene elektro og konstruksjoner
 • bidra til oppfølging og kontroll av sluttdokumentasjon med FDV

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse innen elektro- eller byggfag. Dokumentert erfaring og resultater kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med tverrfaglighet mellom tekniske fag og konstruksjoner vil bli vektlagt
 • Relevant erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet
 • Minimum 5 års samlet erfaring innen faggruppene
 • Erfaring fra jernbaneprosjekter er en fordel
 • God kunnskap om Bane NORs tekniske regelverk og relevante forskrifter innen faget er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God generell IKT-kompetanse

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper og er flink til å samarbeide på tvers av faggrupper.
 • Du er løsningsorientert, kreativ og har god teknisk innsikt.
 • Du har evnen til å ta initiativ og får ting til å skje. Det legges også vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende, og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibel arbeidstid
 • Årskort på VY sine tog

Kontaktpersoner

Johan Seljås
Leder elkraft
Telefonnummer: 916 56 315
Torben Trogstad
Prosjektleder Jernbaneteknikk
Telefonnummer: 942 99 415

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger