Vi trenger DEG til å sikre Askers infrastruktur for fremtiden

Prosjektleder - anlegg

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

For å planlegge og gjennomføre kommunens mange anleggsprosjekter, søker vi flere prosjektledere. Stillingen er organisert i Virksomhet Prosjekt og utvikling og rapporterer til Avdelingsleder Anlegg. 

Arbeidsoppgaver

 • planlegge og gjennomføre vei vann og avløpsprosjekter i alle faser fra skisseprosjekt til ferdigstillelse
 • gjennomføre anbudskonkurranser/innkjøp i henhold regelverket for offentlige anskaffelser
 • utarbeide politiske saker for prosjektene
 • gjennomføre prosjektene i henhold til vedtatte rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet
 • ivareta kommunes ambisiøse miljømål, og andre myndighetskrav ved gjennomføring av prosjektene
 • foreta regelmessig rapportering av prosjektene
 • utstrakt samarbeid med interne og eksterne aktører i alle prosjektets faser. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring som prosjektleder og/eller byggeleder i anleggsprosjekter
 • kompetanse og erfaring innenfor prosjektstyring og kontraktstyring. 
 • master eller bachelor innen bygg- eller anleggsfag eller annen tilsvarende høyere utdanning.
 • dokumentert erfaring fra arbeidsområdet kan kompensere for manglende formell utdanning 
 • god generell bygg-og anleggsfaglig kompetanse og økonomiforståelse
 • god kjennskap til offentlig regelverk
 • god VA-faglig kompetanse er spesielt ønskelig
 • flytende norskspråklig både muntlig og skriftlig

Nyutdannede vil kunne vurderes til assisterende prosjektlederstilling

Personlige egenskaper

 • god evne til å arbeide selvstendig
 • har en løsningsorientert tilnærming mot samarbeidspartnere
 • god gjennomføring- og beslutningsevne
 • godt humør og kan samarbeide med kollegaer, også på tverrfaglig basis
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • varierte, samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En selvstendig stilling med mye ansvar og tillitt
 • et åpent og inspirerende fagmiljø med stor grad av teamfølelse.
 • gode faglige utviklingsmuligheter.
 • fleksibel arbeidstid.
 • gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • lønn etter avtale.

Kontaktpersoner

Kristine Iversby
Avdelingsleder Anlegg
Telefonnummer: 913 09 803

Hvem er Asker kommune?

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.