Vi trenger DEG til å forme nye Askers bygg! Prosjektledere søkes

Prosjekt og utvikling - Prosjektledere - anlegg

Stillingsbeskrivelse

Prosjekt og utvikling - Prosjektledere - anlegg

Vi trenger DEG til å sikre Nye Askers infrastruktur for fremtiden

Prosjektledere søkes:

For å planlegge og gjennomføre kommunens mange anleggsprosjekter, søker vi flere prosjektledere med relevant efaring. Stillingen er plassert i Virksomhet Prosjekt og utvikling og rapporterer til Avdelingsleder Anlegg.

Arbeidsoppgaver

 • planlegge og gjennomføre vei vann og avløpsprosjekter i alle faser fra skisseprosjekt til ferdigstillelse
 • gjennomføre anbudskonkurranser/innkjøp i henhold regelverket for offentlige anskaffelser
 • utarbeide politiske saker for prosjektene
 • gjennomføre prosjektene i henhold til vedtatte rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet
 • ivareta kommunes ambisiøse klima- og energiplan, og andre myndighetskrav ved gjennomføring av prosjektene
 • foreta regelmessig rapportering av prosjektene
 • utstrakt samarbeid med interne og eksterne aktører i alle prosjektets faser.

Kvalifikasjoner

 • master eller bachelor innen bygg- eller anleggsfag eller annen tilsvarende høyere utdanning.
 • lang dokumentert erfaring fra arbeidsområdet kan kompensere for manglende formell utdanning
 • erfaring som prosjektleder og byggeleder i anleggsprosjekter
 • kompetanse og erfaring innenfor prosjektstyring og kontraktstyring.
 • god generell bygg-og anleggsfaglig kompetanse og økonomiforståelse
 • god kjennskap til offentlig regelverk
 • god VA-faglig kompetanse er spesielt ønskelig
 • flytende norskspråklig både muntlig og skriftlig

Vi søker deg som

 • har god evne til å arbeide selvstendig
 • har en løsningsorientert tilnærming mot samarbeidspartnere
 • har god gjennomføring- og beslutningsevne
 • har godt humør og kan samarbeide med kollegaer, også på tverrfaglig basis
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • varierte, samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • et åpent og inspirerende fagmiljø med stor grad av teamføelse.
 • gode faglige utviklingsmuligheter.
 • fleksibel arbeidstid.
 • gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • lønn etter avtale.

  https://personal.asker.kommune.no/recruitment

Kontaktpersoner

Kristine Iversby
Avdelingsleder Anlegg
Telefonnummer: 913 09 803
Stein Grimstad
Prosjekt- og utbyggingssjef
Telefonnummer: (+47) 957 71 212

Hvem er Asker kommune?

Kommunene Asker, Hurum og Røyken slår seg sammen til én kommune i 2020. Den nye kommunen skal hete Asker, og får omlag 93.000 innbyggere og 6.000 ansatte. Asker blir med det landets 8. største kommune. Den nye kommunen skal bygges med FNs bærekraftsmål som rammeverk, skal satse på innovasjon og digitalisering, og legge til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Asker skal gi gode likeverdige tjenester til innbyggerne, ha en profesjonell forvaltning, god publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne.