Vi trenger DEG til å forme nye Askers bygg! For å planlegge og gjennomføre kommunens byggeprosjekter

Prosjekt og utvikling - Prosjektledere bygg - Tidligfase

Stillingsbeskrivelse

Prosjekt og utvikling - Prosjektledere bygg - Tidligfase

Vi trenger DEG til å forme nye Askers bygg!

For å planlegge og gjennomføre kommunens byggeprosjekter, søker vi flere prosjektledere med relevant erfaring. Det er spesielt behov for prosjektledere for utvikling og tidligfaseplanlegging. Stillingen rapporterer til Avdelingsleder-Bygg og har utstrakt samarbeid med interne og eksterne aktører i alle prosjektets faser.

Arbeidsoppgaver

 • planlegge og gjennomføre byggeprosjekter i alle faser fra og med tidligfase (rom-og funksjonsprogram, mulighetsstudier, skisseprosjekt m.m.) til ferdigstillelse.
 • gjennomføre anbudskonkurranser/innkjøp i henhold regelverket for offentlige anskaffelser.
 • utarbeide politiske saker for prosjektene.
 • gjennomføre prosjektene i henhold til vedtatte rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet.
 • ivareta kommunes ambisiøse klima- og energiplan, FutureBuilt-prosjekter og myndighetskrav ved gjennomføring av prosjektene.
 • foreta regelmessig rapportering av prosjektene.
 • utarbeide og vedlikeholde enhetlige standarder for kommunale bygg.
 • utstrakt samarbeid med svært mange virksomheter i kommunen og andre eksterne aktører og brukere.

Kvalifikasjoner

 • master eller bachelor innen byggfaget eller annen tilsvarende høyere utdanning.
 • arkitektfaglig bakgrunn vil være svært relevant mht. tidligfaseplanlegging.
 • lang dokumentert erfaring fra arbeidsområdet kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • erfaring som prosjektleder i byggeprosjekter, der erfaring fra tidligfase vil vektes høyt.
 • kompetanse og erfaring innenfor prosjektstyring og kontraktstyring.
 • god generell byggfaglig kompetanse og økonomiforståelse.
 • god kjennskap til offentlig regelverk.
 • solid kompetanse i tidligfaseplanlegging er spesielt ønskelig for enkelte av prosjektlederne.
 • flytende norskspråklig både muntlig og skriftlig.

Vi søker deg som

 • har god evne til å arbeide selvstendig.
 • har en løsningsorientert tilnærming mot samarbeidspartnere.
 •  har god gjennomførings- og beslutningsevne.
 • har godt humør og kan samarbeide med kollegaer, også på tverrfaglig basis.
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • varierte, samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • et åpent og inspirerende fagmiljø med stor grad av teamfølelse.
 • gode faglige utviklingsmuligheter.
 • fleksibel arbeidstid.
 • gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • lønn etter avtale.

  https://personal.asker.kommune.no/recruitment

Kontaktpersoner

Klaus Emil Øiseth
Prosjektleder Prosjekt og utbygging
Telefonnummer: 916 81 455
Stein Grimstad
Prosjekt- og utbyggingssjef
Telefonnummer: (+47) 957 71 212

Hvem er Asker kommune?

Kommunene Asker, Hurum og Røyken slår seg sammen til én kommune i 2020. Den nye kommunen skal hete Asker, og får omlag 93.000 innbyggere og 6.000 ansatte. Asker blir med det landets 8. største kommune. Den nye kommunen skal bygges med FNs bærekraftsmål som rammeverk, skal satse på innovasjon og digitalisering, og legge til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Asker skal gi gode likeverdige tjenester til innbyggerne, ha en profesjonell forvaltning, god publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne.