Vi trenger DEG til å følge opp nye Askers høye miljø- og klimaambisjoner!

Prosjekt og utvikling - Miljørådgiver bygg og anlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

For å følge opp kommunens investeringsprosjekter innen klima, miljø og energi, søker vi en engasjert og allsidig miljørådgiver. Stillingen rapporterer til Prosjekt- og utviklingssjefen, og har utstrakt samarbeid med Miljøleder i kommunen samt med andre tekniske enheter. Som miljørådgiver vil du få ansvaret for å følge opp alle aspekter innen klima, ytre miljø og energi i planlegging, prosjektering og gjennomføring av investeringsprosjektene. Nye Asker kommune skal bygges med FNs bærekraftsmål som rammeverk.

Den nye kommunen går spennende tider i møte med ambisiøse miljømål som skal realiseres, blant annet arbeid mot nullutslippsbygg, sirkulære bygg, avfallsfrie og utslippsfrie bygg- og anleggsprosjekter. Nye Asker kommunes mål innen klima, miljø og energi er nedfelt i egne Energi- og klimaplaner for de nåværende kommunene Hurum, Røyken og Asker. Disse planene skal føyes sammen i 2020. Asker kommune er sammen med Oslo, Bærum og Drammen kommune også partner i FutureBuilt, som er et tiårig program for å realisere forbildeprosjekter innenfor klimavennlig arkitektur og byutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • sette mål for klima, miljø og energi tidlig i prosjektene
 • utføre miljørisikovurderinger tidlig i prosjektene og utarbeide miljøoppfølgingsplaner
 • bistå prosjektleder med oppfølging og implementering i alle prosjektfaser
 • holde kontakt med miljømyndigheter og innleide miljørådgivere  
 • utvikle og vedlikeholde prosesser, prosedyrer, sjekklister og maler for håndtering av miljø- og klimakrav i prosjektene
 • sørge for at virksomheten er oppdatert på prosedyrer og regelverk innenfor ytre miljø
 • følge opp søknadsprosesser og rapportering ved tilskudd fra Enova, Klimasats og lignende
 • være miljøansvarlig i kommunale forbildeprosjekter i FutureBuilt-programmet på bygg- og anlegg
 • bidra til miljøfaglig utvikling i egen enhet og i samarbeid med andre enheter knyttet til eiendom og tekniske tjenester
 • delta i kommunens Energi- og klimateam og bistå Miljøleder med gjennomføring av energi- og klimatiltak i kommunen
 • delta som faglig ressurs ved revisjon av kommunens Energi- og klimaplan
 • representere Asker kommune i eksterne fagnettverk

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå (master eller bachelor)
 • relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • ønskelig med minimum 3 års relevant erfaring med både bygg- og anleggsprosjekter
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • kunnskap om miljøregelverk, offentlig regelverk og normer
 • kunnskap om klimagassregnskap, energi- og materialvurderinger, og sertifiseringsordninger (BREEAM, Svanemerket og lignende) er ønskelig

Vi søker deg som

 • har et stort engasjement for klima- og miljøarbeid
 • er initiativrik og løsningsorientert
 • har evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • kan tenke nye tanker og bidra til innovative løsninger på kommunens miljøutfordringer
 • har godt humør og liker å jobbe i tverrfaglige team

Vi tilbyr

 • varierte, samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et åpent og inspirerende tverrfaglig miljø med dyktige kolleger og stor grad av teamfølelse
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til kommunens lønns- og stillingsregulativ

Andre opplysninger

Asker kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Kontaktpersoner

Ingebjørg Gravlien
Kvalitetsleder, Prosjekt- og utvikling
Stein Grimstad
Leder, Prosjekt- og utvikling
Telefonnummer: (+47) 957 71 212

Hvem er Asker kommune?

Kommunene Asker, Hurum og Røyken slår seg sammen til én kommune i 2020. Den nye kommunen skal hete Asker, og får omlag 93.000 innbyggere og 6.000 ansatte. Asker blir med det landets 8. største kommune. Den nye kommunen skal bygges med FNs bærekraftsmål som rammeverk, skal satse på innovasjon og digitalisering, og legge til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Asker skal gi gode likeverdige tjenester til innbyggerne, ha en profesjonell forvaltning, god publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne.