Vi trenger deg som har stort engasjement og kunnskap om kraftsystemet

Seksjonsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Det norske kraftsystemet står foran raske og store endringer på veien mot et fornybart samfunn.  NVE har ansvar for å sikre et velfungerende kraftsystem med god forsyningssikkerhet. Vi ser etter deg som har et stort engasjement for bransjen, god kunnskap om kraftsystemet og interesse for å utvikle et smartere og mer robust strømnett. 

Som leder for seksjon for kraftsystem vil du få ansvaret for viktige samfunnsoppgaver knyttet til utviklingen av kraftsystemet og kraftmarkedet, i tillegg til å ivareta forsyningssikkerheten. Du inngår i Energiavdelingens ledergruppe og rapporterer til direktøren som sitter i NVEs toppledergruppe.

Energiavdelingen er en kunnskaps- og forvaltningsavdeling med fokus på energi og klima, med ansvar for blant annet å utarbeide virkemidler og analyser av kraftmarked og kraftsituasjon. Avdelingen er sentral i NVEs rådgivning overfor OED i utvikling av energipolitikken. Avdelingen vurderer tekniske, økonomiske og miljømessige forhold, og har et høyt tverrfaglig kompetansenivå blant de ansatte.

Arbeidsoppgaver

Som leder av seksjonen vil du ha et utstrakt samarbeid med andre fagmiljøer internt i NVE og med aktørene i kraftbransjen. Du vil ha det faglige og personalmessige ansvaret for ca. 15 medarbeidere. Sentrale oppgaver ved seksjonen er: 

 • løpende oversikt og analyser over utviklingen i kraftmarkedet og kraftsystemet. I dette ligger også overvåking av den kortsiktige effekt og energibalansen regionalt og nasjonalt.
 • samfunnsøkonomiske vurderinger av konsesjonssøkte kraftoverføringsanlegg
 • aktiv forvaltning og videreutvikling av ordningen med kraftsystemutredninger i sentral og regionalnettet
 • beredskapsplan for håndtering av svært anstrengte kraftsituasjoner
 • delta i viktige bransjefora og videreføre god kontakt med relevante direktorater, etater, bransjeorganisasjoner og forskningsmiljø i Norge og internasjonalt både for å styrke NVEs fagkompetanse, og for å sikre bransjen tilgang til NVEs kunnskap
 • effektivisere dagens saksbehandling og datainnhenting (digitalisering)
 • det må påregnes noe reisevirksomhet

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå innen naturvitenskaplige eller økonomiske fag (gjerne innen elkraftteknikk eller samfunnsøkonomi)
 • relevant arbeidserfaring
 • ledererfaring og evne til å lede faglig sterke medarbeidere
 • god innsikt i kraftsystemet, både teknisk og økonomisk
 • god til å skrive og formidle
 • stillingen forutsetter sikkerhetsklaring nivå H (hemmelig) før tiltredelse

Ønskelig/fordelaktig:

 • erfaring fra kraftmarked og energibransjen
 • kjennskap til bruk av modeller til analyse av kraftmarked/system
 • kjennskap til offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • vi ser etter deg som brenner for utvikling av effektive og bærekraftige energiløsninger og som leter etter løsninger i samhandling med andre
 • du har driv, er analytisk og helhetstenkende og tydelig på retning og prioriteringer
 • du er ansvarsbevisst, resultatorientert og har god gjennomføringsevne
 • personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • en faglig spennende lederstilling innen et viktig samfunnsområde
 • godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kolleger/medarbeidere
 • trening i arbeidstiden
 • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid)
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK)
 • årslønn innenfor spennet kr 700 000 – 940 000 i stillingskode seksjonssjef (1211) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 
Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges). 

Kontaktpersoner

Anne Vera Skrivarhaug
Direktør
Telefonnummer: 41 51 15 37
Vibeke Ingebrigtsen
Telefonnummer: 22 95 92 94

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger