Vi tar skyplattformen vår til nye høyder!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utvikler for skyplattform

Statens vegvesen har landsdekkende IT med over 300 medarbeidere over hele landet. Etatens spennende og fremtidsrettede ansvarsoppgaver knyttet til vei, trafikanter og kjøretøy innebærer et stort behov for IT-medarbeidere med solid kompetanse og teknologiforståelse. Statens vegvesen satser tungt på digitalisering og ny teknologi innenfor områder som mobilitet, ITS, sensorteknologi og selvbetjeningsløsninger. Vi har kommet langt i å utvikle automatiserte plattformer som understøtter smidige utviklingsmetoder/DevOps. Nå satser vi videre og søker deg som har lyst til å være med i teamet for videreutvikling av vår interne skyplattform (PaaS). 

Som utvikler for skyplattform hos oss jobber du i et spennende kompetansemiljø, sammen med utviklere og arkitekter, med videreutvikling og vedlikehold av vår interne Sky-/Kubernetes og Dockerbasert plattform. Arbeidsoppgavene omfatter også spesifisering og estimering, design av løsning, testing og dokumentasjon.  Du vil få store faglige utfordringer og muligheter til å utforme etatens sentrale infrastruktur og løsninger. Du vil være med på å videreutvikle det sterke fagmiljøet vi allerede har. Stillingen er lokalisert i Oslo/Drammen/Skien. 

Kvalifikasjonskrav

IT-utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Videre vil vi legge vekt på:

 • erfaring fra softwareutvikling, helst med fokus på kontinuerlige leveranser og automatisering av infrastruktur 
 • erfaring fra arbeid med Java, og helst Golang siste to år  
 • kvalitetsbevissthet i forhold til koden du leverer; modellering (DDD), "clean code", overvåking og testing
 • erfaring som utvikler i team basert på smidige metoder
 • erfaring som ledende utvikler, f. eks. som "tech lead" er ønskelig 
 • bred kunnskap om utviklingsspråk/-rammeverk, applikasjonsservere, databaser og integrasjonsplattformer 
 • god kjennskap til muligheter innenfor skyplattformer, fortrinnsvis OpenShift, Kubernetes og Docker 
 • kjennskap til muligheter og teknologi innenfor automatisert integrasjon og installasjon 
 • erfaring med tjenesteorienterte arkitekturer basert på SOAP- eller REST-prinsipper, mikrotjenestearkitekturer 

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

 Har du spørsmål ifm. utfyllinga av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice

Kontaktpersoner

Claes Åge Johansen
Telefonnummer: 970 64 254
Jobbnorge
Kundeservice
Telefonnummer: 75 54 22 20

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger