Sommerjobb 2019

Sommerjobb 2019

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi tar imot åpne søknader om sommerjobb.

Hver sommer tar vi inn studenter og skoleelever til sommerjobb. Så langt det lar seg gjøre forsøker vi å tilpasse arbeidsoppgavene til dine interesser, erfaring og kompetanse. Det er et stort spekter av arbeidsoppgaver, og dette vil variere fra år til år etter fagavdelingenes behov for ekstra hjelp.

Dette er noen av oppgavene sommerstudentene jobbet med i 2018:

- Videreutvikle algoritme for terrengklassifisering av snøskred
- sikrid
- Oppgaver knyttet til damdatabase, være med på befaringer
- Sommerprosjekt om kablingsstrategi
- Oppdatere historikk i vannkraftdatabasen. Estimere gjenværende potensial for O/U i norske kraftverk

Arbeidsoppgaver

  • Arbeidsoppgavene blir tilpasset fagavdelingenes behov og din kompetanse.

Ønskede kvalifikasjoner

  • NVE prioriterer sommerjobb til studenter som tar relevant utdanning i forhold til fag
  • og ansvarsområder. Vi rekrutterer fra mange ulike studieretninger, hovedsakelig innen tekniske fag /realfag, natur
  • og miljøfag, IKT, jus og samfunns
  • og økonomifag.

Vi tilbyr

  • Alle henvendelser som har kommet inn til NVE innen søknadsfristen vil bli behandlet. En samlet oversikt over søkere og deres kompetanse sendes til fagavdelingene med spørsmål om de har behov for, og mulighet til å ta inn sommerhjelp. De respektive fagavdelinger og regionkontor vil ta kontakt med aktuelle kandidater direkte.

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: (+47) 22 95 98 62
Vibeke Ingebrigtsen
Telefonnummer: (+47) 22 95 92 94

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger