Vi styrker miljøet innen Office 365 og SharePoint

Tjenesteforvaltere med SharePointkompetanse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal styrke sitt miljø innen Office365 og SharePoint. Det er et pågående arbeid for å bygge opp under gode arbeidsformer og effektive arbeidsprosesser i departementsfelleskapet. Vil du være med å tilrettelegge og ivareta samarbeidsrommene og utvikle arbeidsprosessene?

Vi søker deg som har inngående kunnskap om SharePoint-funksjonalitet. Du er opptatt av å utnytte standardfunksjonalitet og kan omsette dette til brukervennlige og effektive løsninger. Du har evne til å se helhet og sammenheng på tvers av de ulike områdene på plattformen. Du liker å jobbe med arbeidsprosesser og hvordan SharePoint kan støtte disse. Du har erfaring fra endringsprosesser, er teknisk interessert og ser mulighetene i digitale verktøy.

Du får jobbe med

 • Tilpasse og forbedre samarbeidsrom i SharePoint
 • Samle krav, innspill fra brukere i samlet produktkø
 • Sprintplanlegging og godkjenne testing og leveransene.
 • Utarbeide løsningsforslag m/ UX-designer
 • Bidra til planlegging av SharePoint og Office365
 • Bistå i innføring av samhandlingsløsninger
 • Etablering av testplaner og testing
 • 3. linje brukerstøtte knyttet til funksjonalitet og bruk
 • Dokumentere endringer og konfigurasjon

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • Kompetanse og praktisk erfaring med Microsoft SharePoint, SharePoint online og Office365
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring med tjenesteleveranser
 • Evne til å sette deg inn i eksisterende arbeidsform og omsette disse til effektive arbeidsprosesser
 • Erfaring med prosjektarbeid/ledelse (for eksempel Prince2)
 • God erfaring med testplanlegging og gjennomføring etter testmetodikk
 • Kjennskap til smidig utvikling og Scrum-metodikken
 • Kjennskap til UX og interaksjonsdesign

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som er leveranseorientert, god til å bygge relasjoner og kommuniserer på en løsningsorientert måte. Du er faglig engasjert, har integritet og gjennomslagskraft. Videre er du god til å drive prosesser, har oversikt og jobber målrettet.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids-og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe hos DSS her

Lønn: kr. 563 700 -  655 400 (tilsvarende ltr. 63 - 71) for rådgiver, og kr. 605 500 - 765 100 (tilsvarende ltr.67 - 78) for seniorrådgivere. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Klarering: Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå KONFIDENSIELT.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen / Søk på denne stillingen. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. DSS arbeider målrettet med å realisere regjeringens inkluderingsmål. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for det. Informasjon om søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktpersoner

Ken Aksel Kristoffersen
Kontorsjef

Hvem er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)?

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester for regjeringen og departementene. Våre verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.