Vi søker utvikler til vår IAM-løsning

Utvikler IAM

Vil du være med å viderutvikle DFØs IAM-løsning? Vi søker en erfaren utvikler til vårt IT team i Oslo.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Som utvikler i DFØ vil ditt hovedoppdrag være å gjennomføre oppgaver i hele livssyklusen til vår IAM-løsning. Du vil jobbe med moderne teknologier hvor du vil ha stor påvirkningskraft. Løsningene du i samarbeid med kolleger skal forvalte og videreutvikle, understøtter blant annet viktige lønns- og regnskapstjenester for kunder av DFØ. Vi søker en erfaren utvikler, men er interessert i å vurdere en dyktig junior-kandidat.

Stillingen er plassert i Strategi- og fellestjenesteavdelingen under seksjon for informasjonsteknologi i Oslo. Seksjonen har ansvar for teknisk infrastruktur, integrasjoner, tilgangsstyring, IT-support, sikkerhetsløsninger og arkitektur for interne og eksterne IT-tjenester i DFØ.  Seksjonen består i dag av 19 medarbeidere og du vil rapportere til seksjonssjef.

 

Arbeidsoppgaver

 • oppgaver i hele løsningens livssyklus fra kravanalyse til implementering og levering av programvarekomponenter
 • bidra til videreutvikling av tjenester i samarbeid med avdelingene i DFØ
 • utvikle og vedlikeholde applikasjoner (Java og JavaScript)
 • bistå i prosjekter og tiltak på tvers i organisasjonen
 • være oppdatert på hva som skjer i markedet innen fagområdet
 • faglig dialog med intern organisasjon og eksterne nettverk innenfor ansvarsområdet

Det kan være aktuelt å tilpasse stillingens ansvar og innhold ut i fra din kompetanse og erfaring.

 

Kvalifikasjoner

 • 3-5 års relevant høyskole- eller universitetsutdannelse. Relevant kompetanse og erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning.
 • erfaring og kjennskap til protokoller og standarder for Java, JavaScript, Git, Web Services (SOAP), HTML5, CSS og SAML er ønskelig
 • erfaring med utvikling av API 'er en fordel
 • evne til å forstå nye konsepter raskt og interessert i å lære og bruke ny teknologi
 • evne til å kommunisere og dokumentere  
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper

Som person er du er engasjert, lærevillig og har et genuint interesse av teknologi og løsninger og å holde deg oppdatert innen området. Du er selvgående, tar eierskap til oppgavene dine og arbeider strukturert og med flere oppgaver parallelt. Du liker å jobbe i team og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

 

Vi tilbyr

Stillingen vil bli plassert som rådgiver/seniorrådgiver med lønnsplassering mellom 579 300 og 686 900 kroner pr år, avhengig av kompetanse og erfaring.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det kan åpnes opp for tilsetting av nyutdannede, men du tilsettes da som førstekonsulent/rådgiver med lønnsplassering mellom 443 900 og 527 500. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Fra lønnen trekkes 2 prosent til Statens Pensjonskasse. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid.

Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.

Vi har fleksitidsordning med sommertid-/vintertid, betalt overtid og god pensjonsordning. Vi holder til i flotte lokaler i Paleet på Karl Johans gate i Oslo sentrum. I vårt arbeidsmiljø er det en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen. Det er en tett kontakt med ulike fagmiljøer og gode ordninger for videreutvikling. 

DFØ legger vekt på mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. DFØ er en IA-virksomhet og i dette ligger at vi vil legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Praktisk informasjon

Ved spørsmål om stillingen kontakt seksjonssjef Geir H. Johnsen på telefon 982 40 990 eller e-post geir.johnsen@dfo.no.

Alle som søker stillingen må søke elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge.

Kontaktpersoner

Geir H. Johnsen
Seksjonssjef
E-postadresse: geir.johnsen@dfo.no
Telefonnummer: 982 40 990
Mobil: 982 40 990

Hvem er Direktoratet for økonomistyring?

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder

og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 80 prosent av statlige virksomheter, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 430 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.