Vi søker trafikkplanlegger til vår avdeling Samferdsel i Bergen

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Samferdselsavdelingen i Bergen består av et sterkt og bredt fagmiljø med 20 sivilingeniører og ingeniører som jobber innen veg og trafikkplanlegging. Det er en god blanding mellom erfarne og yngre kollegaer. Avdelingen består i tillegg av syv dyktige medarbeidere som jobber innenfor samferdselskonstruksjoner.  

Vi holder til i moderne lokaler sentralt i Bergen sentrum med nærhet til gode offentlige transportmidler og øvrige sentrumstilbud. Vi har også firmabiler for benyttelse i tjeneste. På kontoret i Bergen er det ca. 200 ansatte og vi har et solid fagmiljø innenfor de fleste markedsområder. Vi samarbeider tett med øvrige fagmiljøer lokalisert i Bergen, Region Vest og landet for øvrig. 

Vi søker nå etter nye medarbeidere for å styrke vår kompetanse innen trafikkteknikk og trafikksikkerhet. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning og prosjektering med hovedvekt på trafikkfaglige analyser og utredninger. Tidligere erfaring med tilsvarende oppgaver er et pluss, men også nyutdannede og vegplanleggere som ønsker å videreutvikle seg innen trafikkplanlegging oppfordres til å søke.   

Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør søke på. 

Dine arbeidsoppgaver kan være:

 • Trafikkanalyser og -utredninger 
 • Transportanalyser og/eller trafikksimuleringer 
 • Trafikksikkerhet 
 • Mobilitetsvurderinger 
 • Kollektivtransport 
 • Løsninger for gang- og sykkeltrafikk  
 • Signalanlegg 

For oss er det viktig at du:

 • Har relevant utdanning fra høyskole/universitet 
 • Er faglig bakgrunn innen vei- og transportplanlegging 
 • Er analytisk, løsningsorientert og trives med ansvar  
 • Har god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk 
 • Er god på relasjonsbygging, kundekontakt og tverrfaglig samarbeid 

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Ingvild Hernes Lunde
Gruppeleder
Telefonnummer: 45404543

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger