Vi søker to erfarne endringsledere

Change Manager

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Migrasjonssvingningene påvirker Utlendingsdirektoratet (UDI) i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag i overkant av tusen ansatte. Hovedkontoret holder til i nye lokaler på Helsfyr. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget. 

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdelingen i UDI og har i overkant av 120 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400.000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende felt, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet.   

UDI er på vei mot å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der vi ønsker å automatisere en større andel av oppgavene våre ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er å bli gode på digital deling av data, både med søkerne og samfunnet for øvrig, slik at vi tilrettelegger for sammenhengende tjenester på tvers av sektorer i det offentlige Norge.  

Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med mennesker som ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag.

Stillingen som endringsleder  

UDI har en stor og kompleks systemportefølje som delvis driftes on-premise og delvis i sky. Den består av både standard og egenutviklede komponenter og systemer. Leveranser på større eldre systemer skjer primært via en tradisjonell releaseprosess mens nyere systemer følger mer smidige prosesser basert på DevOps.  

Endringsleder har en sentral i rolle i å sikre stabil drift samtidig som nye leveranser tas ut i produksjon. Rollen har en stor kontaktflate mot drifts- og systemleverandør, forvaltning og prosjekter og andre interessenter både innen UDI og i resten av utlendingsforvaltningen, og norsk er vårt arbeidsspråk.  Endringsleder vil også være en viktig rådgiver inn i omlegging av prosesser for å sikre god endringshåndtering samtidig som man oppnår en smidige og raske leveranser. Som en del av oppgaven i den neste perioden vil det bli viktig å tilpasse endringsrutiner og endringsleders rolle basert på endringer i utviklingsmetodikk.  

Stillingen vil inngå i et team som jobber med release og endringsledelse, hvor teamet holder oversikten over og styrer de totale leveransene mot produksjon.  

Stillingen vil også bestå av en miljøansvarsrolle. Denne rollen eksisterer ikke i dag og er tenkt skal ha ansvar for oppfølging av endringer, feilrettinger og bruk knyttet til våre varme testmiljø i tett samarbeid med våre systemleverandører, driftsleverandør, testledere og eksterne brukere. Rollen vil ha et tett samarbeid med leveranseansvarlig og prosjektledere. 

Som endringsleder i UDI vil typiske arbeidsoppgaver være:  

 • Forvalte prosesser og rutiner for endringshåndtering av systemer og infrastruktur, herunder klassifisering av endringer for videre behandling 
 • Motta, vurdere og godkjenne endringer som skal gjennom normal endringsbehandling 
 • Sikre behandling i Change-advisory board (CAB) for endringer som trenger dette 
 • Sikre at UDI har oversikt over alle endringer og informasjonsflyt rundt dette 
 • Være en rådgiver for andre som inngår i endringsprosessen eller har andre prosesser som grenser til og er viktig for å sikre en god endringshåndtering 
 • Miljøansvar for varme testmiljø 
  • Være prosessdriver for proaktivt vedlikehold 
  • Lede taskforce i forbindelse med feilsøk i miljøene 
  • Være prosessdriver for klargjøring av miljø i forbindelse med større prosjektleveranser 
  • Lede dokumentasjonsarbeid knyttet til oppsett og bruk 
  • Delaktig i å definere rollen og ansvarsområdet 

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høgskole. Lang relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning 
 • God generell IT-forståelse 
 • God kjennskap til ITIL-rammeverket 
 • Erfaring med kompleks systemportefølje og infrastruktur 
 • Erfaring innenfor systemutvikling, testing eller infrastruktur 
 • Erfaring med endringshåndtering, herunder bruk av verktøy 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 

Det er også en fordel om du har 

 • Erfaring med DevOps og smidig utvikling 
 • Erfaring med sky og hybride miljøer  
 • Erfaring fra offentlig sektor 
 • Erfaring med utlendingsforvaltningens systemportefølje 

Personlige egenskaper

Endringsleder må kunne holde oversikt over mange detaljer i en hektisk hverdag samtidig som man sørger for informasjonsflyt og samarbeid mellom deltagerne i endringsprosessen. Vi ser derfor etter deg som er:  

 • målrettet i forhold til avtalte frister 
 • vant med å håndtere utfordringer på en god måte 
 • engasjert og har driv  
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • dyktig med mennesker, trives med å jobbe i tverrfaglige team med mennesker med og uten teknologikompetanse 
 • proaktiv, initiativrik og løsningsorientert 
 • strukturert, målrettet og tydelig 
 • modig, og som tør å feile, men som lærer av feilene 
 • lagspiller som løfter frem andre, men setter pris på å bli spurt om råd og veileder andre 
 • har høy arbeidskapasitet  

Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Unik mulighet til å være med på å levere et viktig samfunnsoppdrag  
 • Innflytelse på utviklingen av nye og eksisterende systemer  
 • Fantastiske kollegaer som trives med å jobbe sammen mot et felles mål  
 • Helt nye moderne lokaler på Helsfyr – Valle View  
 • Betalt overtid  
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden  
 • Sommertid/vintertid 
 • Mobil arbeidsplass  
 • Lønn etter statens regulativ som ingeniør (kode) i lønnsspennet kr. 620 000 – 750 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring  

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju, vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no)). Hvis du har utdanning fra utlandet, ber vi om attest fra Nokut. 

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer personer til å søke jobb hos oss, på tvers av alder, bakgrunn (eks hull i CV) og funksjonsevne. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine

I samsvar med Offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Shahbaz Yaqub
Enhetsleder
Telefonnummer: +47 932 08 277
Steinar Jahnsen
Endringsleder
Telefonnummer: +47 905 30 663

Hvem er Utlendingsdirektoratet (UDI)?

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no