Vi søker to driftsingeniører til område Oslo

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg, drift og vedlikeholdsavdelingen, har to ledige stillinger som driftsingeniør med arbeidsledelse i område Oslo. Avdelingen for Drift og vedlikehold er ansvarlig for effektiv drift og verdibevarende vedlikehold av Statsbyggs eiendommer. Avdelingen er geografisk organisert i 6 områder med tilsammen ca 300 ansatte, og er nærmest våre brukere og eiendommer i det daglige. God kundebehandling er viktig i alle ledd i vår organisasjon.

Statsbygg bruker først og fremst egne ressurser, ansatte med inngående kjennskap til eiendommene, men kjøper også drifts og vedlikeholdstjenester i det private markedet. Statsbygg vil ta vare på kulturhistorien som eiendommene representerer. Vi vil være i første rekke når det gjelder å ta vare på miljøet og ta i bruk teknologi for bedre eiendomsdrift. Statsbygg er Norges største eiendomsforvalter i sivil sektor. 

Område Oslo er det minste, men samtidig største området. Vi drifter og vedlikeholder ca. 730 000 kvm med eiendomsmasse. Vår portefølje inneholder mange spennende bygninger som er godt synlige i bybildet, eks. Operaen, nytt nasjonalmuseum, eiendomsmassen i regjeringskvartalet, Slottet m.m. Det er totalt 5 driftsteam i område Oslo. Stillingene er tiltenkt henholdsvis teamet i regjeringskvartalet og teamet som drifter tekniske bygg (Riksarkivet, STAMI, Folkehelseinstituttet m.m.). Begge team består av ca 14-16 medarbeidere, og det er til sammen 2-3 arbeidsledere i hvert team. Arbeidslederne skal ivareta planleggings og koordineringsansvaret for teamet. De som ansettes skal være med på å videreutvikle og effektivisere driftsteamene, da spesielt med tanke på ny teknologi, klima og miljø. Den ene stillingen inngår også i en vaktordning, hvor arbeidsleder også har ansvaret for koordineringen av selve vaktordningen. Stillingene er ikke tillagt personalansvar. Vedkommende rapporterer til respektiv underdirektør. Arbeidssted vil kunne være på de ulike eiendommenes driftssentraler og på områdekontoret. 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og følge opp at lovpålagte oppgaver som internkontroll samt løpende driftsoppgaver. Vedlikeholdstiltak i teamet planlegges og gjennomføres for å oppfylle Statsbyggs krav til leveranse og måloppnåelse innen virksomhetens satsningsområder
 • Bestilling og oppfølging av håndverkertjenester og serviceavtaler, samt fakturabehandling
 • Daglig oppfølging av leietaker og leverandører
 • Bidra med fagkunnskap overfor interne og eksterne aktører på eiendommen
 • Delta i tverrfaglig samarbeid
 • Systematisering av dokumentasjon og rutiner i samsvar med internkontrollsystem
 • Bidra aktivt til at Statsbygg når de mål som er satt innenfor de ulike satsningsområdene, eks. miljø, energi og universell utforming
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelornivå, fortrinnsvis innenfor vvs/automasjon eller FDVU
 • Minimum 3-5 års relevant erfaring innen drift og vedlikehold av eiendom
 • Tverrfaglig forståelse for moderne drift, vedlikehold og forvaltning av eiendom
 • Interesse i å bidra til gjennomføring av ENØK-tiltak og miljøvennlig eiendomsdrift
 • Erfaring fra arbeidsledelse/planlegging/koordinering av arbeidsoppgaver
 • God økonomisk og administrativ forståelse vil bli vektlagt
 • Gode ferdigheter og erfaring med daglig bruk at IKT-basert systemer og utstyr er nødvendig

Personlige egenskaper

 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • Evnen til å samarbeide og skape gode relasjoner internt og eksternt
 • Opptatt av effektivitet og optimalisering

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt 

Vedkommende som søker jobb i regjeringskvartalet må kunne sikkerhetsklareres til nivå hemmelig. 

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i tverrfaglig miljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for  boliglån gjennom Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidsordning
 • Gode velferdsordninger, f.eks støtte til treningsaktiviteter

Stillingen avlønnes i stillingskoden som overingeniør fra kr 500 000 – 650 000,-. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner.  Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Kontaktpersoner

Jan Sorkness
underdirektør
Telefonnummer: 482 21 635
Julija Jurin
områdedirektør Oslo
Telefonnummer: 40 020 964

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger