Vi søker to av landets dyktigste prosjekteiere til vår portefølje av store og komplekse prosjekter!  

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg har som mål å være landets ledende byggherre og et forbilde for bransjen når det gjelder ledelse og styring av komplekse byggeprosjekter. Vår unike prosjektportefølje inkluderer en rekke av landets største byggeprosjekter som Regjeringskvartalet, NTNU Campussamling, Livsvitenskap og Vikingtidsmuseet. Vi leverer bygg med mening! Vi har nærmere 200 pågående prosjekter i alle faser og størrelser, og ferdigstiller 15 til 20 bygg årlig.

Vi skal nå ytterligere profesjonalisere styringen av de største og mest komplekse prosjektene våre.  Derfor søker vi etter landets mest kompetente prosjekteiere som skal være med å bygge opp kompetansemiljøet innen prosjekteierstyring. Du vil få det faglige ansvaret for å styrke vår metodikk og kompetanse innen prosjekteierstyring, slik at vi, sammen med våre oppdragsdepartement, lykkes med å utvikle riktig prosjekt og å styre byggeprosjektene i samsvar med rammene som er satt. Du skal også delta i prosjektstyrene til prosjekter. Du får også en sentral rolle i utviklingen av prosjekteierrollen og prosjektgjennomføring vår. Vi ser etter deg som ønsker å være pådriver for samhandling, læring og nytenkning.

Arbeidsoppgaver

 • Være rådgiver og støtte til prosjekteiere og prosjektstyrer i deres styring både i tidligfase (prosjektutvikling) og gjennomføring (bygging)
 • Forvalte, videreutvikle og implementere vår beste praksis for prosjekteierstyring, i tråd med Statsbyggs strategiske mål og i tett samarbeid med organisasjonens ledelse
 • En av stilingene vil bli tillagt fagansvar for prosjekteierstyring i Statsbygg
 • Delta i utvalgte prosjektstyrer for særlig komplekse prosjekter
 • Definere og gjennomføre tiltak som styrker prosjekteierstyringen på kort og lang sikt
 • Lede og/eller delta i kvalitetssikring og uavhengige prosjektgjennomganger for å sikre at beslutninger fattes på riktig grunnlag
 • Gjøre prosjektene i stand å levere gode og riktige beslutningsunderlag
 • Definere krav til kompetanse og kapasitet for prosjekteiere på ulike nivåer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Minimum ti års relevant erfaring fra planlegging, gjennomføring og styring av store byggeprosjekter
 • God forretningsforståelse og innsikt i bygge- og anleggsnæringen
 • Erfaring med utviklingsarbeid og implementering av endring, gjerne fra konsulentvirksomhet eller store organisasjoner
 • Oppdatert kompetanse om relevante rammeverk og verktøy innen prosjekteierstyring
 • Kunnskap om offentlig forvaltning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å engasjere, motivere og bygge relasjoner på ulike nivåer i organisasjonen, og med våre oppdragsgivere, brukere og andre interessenter
 • Evne til å utfordre Statsbyggs ledere på en konstruktiv måte
 • En pådriver med gjennomføringskraft
 • Evne til å fasilitere og drive gjennom endringer
 • Løsnings- og serviceorientert
 • Evne til å skape resultat gjennom målrettet og strukturert arbeid

Vi tilbyr

 • Bransjens mest spennende prosjektportefølje!
 • Mulighet til å påvirke utviklingen av bransjen
 • Deltakelse i et sterkt fagmiljø som er opptatt av å spille hverandre gode gjennom kompetansedeling og faglig sparring
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø
 • Overtidsbetalt og fleksibel arbeidstid og arbeidsted
 • Sentral beliggenhet i Byporten ved Oslo S
 • Stillingen plasseres i statens lønnsregulativ som spesialrådgiver i lønnsspennet fra kr 900 000,- til kr 1 200 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjon-, forsikrings- og boliglånsordninger

Kontaktpersoner

Marius Tunstad
Byggherredirektør
Telefonnummer: 458 69 306
Trine Eiken
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 905 28 835

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger