Vi søker sivilingeniør/ingeniør innen Vann og avløp

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Til oppbygging og utvikling av vårt Jessheimkontor søker vi nå etter erfaren sivilingeniør/ingeniør innen vann og avløp.

Norconsult Jessheim tilhører region Innlandet og er viktig for Norconsult sin satsning på Romerike. Regionen er inne i og står ovenfor en stor vekst i utbygging, med Gardermoen flyplass som naturlig midtpunkt. Kontoret ligger sentralt plassert i Jessheim sentrum 100 meter unna togstasjon.

Norconsult Jessheim er et kontor i vekst som utfører spennende og varierte oppdrag i et meget godt arbeidsmiljø. Kontoret har over 30 medarbeidere hovedsakelig knyttet til fagområdene landskapsarkitektur, oppmåling, overvann, vann og avløp, vei- og arealplanlegging.

Det er stor pågang av nye spennende og tverrfaglige oppdrag i vår region. Vi samarbeider tett med våre større fagmiljøer ved øvrige kontorer i regionen og ved hovedkontoret i Sandvika.

På landsbasis har Norconsult landets største rådgivende fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk, med over 250 medarbeidere.

Hos oss møter du engasjerte kolleger, fra unge nyutdannede til erfarne seniorer med bred kompetanse og et stort nettverk i bransjen. Vi bistår både offentlige og private byggherrer og entreprenører i deres prosjekter innen samferdsel, byutvikling og transportsystemer.

Vi deltar i store og små oppdrag – i ulike prosjektfaser og entreprisemodeller.

I Norconsults store tverrfaglige oppdrag har vi ansvar for overordnet koordinering av teknisk infrastruktur i grunnen, i tillegg til prosjektering av vann, avløp og overvann.

Dine typiske arbeidsoppgaver vil være:

 • Fagansvar i oppdrag
 • Oppdragsleder i én- og tverrfaglige oppdrag
 • Sikre kvalitet i leveranser
 • Bistå i arbeid med opplæring av yngre ansatte
 • Bistå med prosjektstyring, herunder økonomi, - fremdrift, - og ressursplanlegging
 • Planlegging og prosjektering av vann- og avløpsanlegg for oppdragsgivere innenfor offentlig og privat sektor
 • Prosjekterings- og fagansvar i tverrfaglige prosjekter
 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter og kostnadsoverslag
 • Oppfølging på byggeplass
 • Samarbeid og kontakt med eksterne aktører
 • Tilbudsarbeid

For oss er det viktig at du:

 • Er sivilingeniør/MSc eller Ingeniør/Bachelor med spesialisering innen fagområdet
 • Har erfaring fra prosjektering av VA-anlegg
 • Er kjent med programvare som Autocad, Novapoint, Focus Vardak, G-prog,
 • Er kjent med rollen som fagansvarlig i VA i tverrfaglige prosjekteringsoppdrag
 • Har kjennskap til koordinering av teknisk infrastruktur i områder med høy kompleksitet og tetthet i grunnen
 • Er initiativrik og selvstendig
 • Har gode norskkunnskaper – skriftlig og muntlig
 • Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Lokal tilstedeværelse med tilknytning til et nasjonalt, sterkt faglig nettverk samt deltagelse i faglige nettverk
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.
 • Faglige utfordringer med utviklingsmuligheter i spennende prosjekter sammen med dyktige medarbeidere

Innsendelse av søknad

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Kontaktpersoner

Hans David Rognlien
Kontorleder
Telefonnummer: 97791767

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 3800 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger