Vi søker regionleder til vårt kontor i Trondheim

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som Regionleder, vil du jobbe i avdelingen stasjoner, region nord/midt, som i hovedsak har ansvar for den delen av eiendomsporteføljen i Bane NOR hvor det stopper persontog. Porteføljen er svært variert og til dels kompleks hva gjelder type grunneiendom, bygg, eksterne og interne leietakere, innleie, prosjekter m.m.

Stillingen innebærer totalt resultatansvar for regionens aktiviteter samt personalansvar for ca 10 medarbeidere. Regionen strekker seg fra Bodø i nord til Hamar langs Rørosbanen og Fåberg langs Dovrebanen i sør.

Arbeidsoppgaver

 • Fullt forvaltning, drift og vedlikeholdsansvar (FDV) for alle bygninger knyttet til stasjonene
 • Oppfølging av regionmedarbeidere (personalansvar) som består av eiendomssjef, eiendomsforvalter, vedlikeholdssjef, driftssjefer og driftskontrollører.
 • Budsjettering og rapportering
 • Planlegging av FDV- tiltak på eiendommene
 • Tett dialog med driftsleverandører og øvrige samarbeidspartnere man har rammeavtaler med
 • Tett dialog med andre divisjoner i Bane NOR
 • Rapporterer direkte til direktør for stasjonsavdelingen og medlem av hans ledergruppe.
 • Planlegging og koordinering av regionens aktiviteter
 • Andre oppgaver som naturlig tilhører stillingen kan tillegges

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk og/eller teknisk utdanning og relevant erfaring fra eiendomsforvaltning, eiendomsmegling eller entreprenørvirksomhet.
 • Relevant erfaring fra arbeidsoppgaver nevnt vil bli vektlagt
 • Solid forretningsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er viktig.
 • Rutinert bruker av MS-Office og kan anvende regnskapssystemer for å løse sine oppgaver

Personlige egenskaper

 • Du er teamorientert og med din utpregede serviceholdning kan du skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Du har gode forhandlingsevner, liker å overbevise andre og leverer
 • Du evner å lære raskt, er innovativ og målrettet
 • Du er analytisk og kan sette deg inn i kjernen i et problem,
 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, engasjert og profesjonell

Vi tilbyr

 • Nye kontorlokaler i Trapphuset på Trondheim S
 • For tiden personalbillett med NSBs tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Anette Palm Vesterkjær
Telefonnummer: (+47) 977 72 065
Knut Øivind Ruud Johansen
Telefonnummer: (+47) 934 03 044

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon