Vi søker rådgiver innen CFD og strømningsteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsults avdeling CFD og strømningsteknikk har i dag åtte medarbeidere hvorav fire arbeider innenfor CFD-analyser. Gruppen søker nå å utvide med en ny medarbeider.

Hovedfokus for stillingen vil være praktisk bruk av CFD for å løse problemstillinger innen et bredt spenn av fagområder. Typiske oppgaver inkluderer vindkrefter og -komfort, brann og eksplosjoner, ventilasjonsløsninger, vannkraft og VA-anlegg, strømninger i elver og fjorder m.m. Et område med svært mye aktivitet er ventilasjon av tunneler og undergrunnssystemer mht. brann, luftforurensning, trykkstøt, frostinntrengning etc.

Gruppens prosjekter fordeler seg på større flerfaglige Norconsult-prosjekter og separate oppdrag direkte mot egne kunder. Personen som søkes må i tillegg til gode tekniske og faglige kunnskaper ha evne til selvstendig kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere, eksternt og internt, i forbindelse med prosjektoppfølging og salg.

Det er krav til å beherske norsk flytende (evt. annet skandinavisk språk), samt gode ferdigheter innen engelsk, både skriftlig og muntlig.

Det søkes i utgangspunkt etter en person med mastergrad innen et tilhørende fagfelt og gode akademiske kunnskaper innen strømningsteknikk og termodynamikk. Det er ønskelig med noen års erfaring innen anvendte CFD-analyser, men nyutdannede kan også komme i betraktning. Gruppens hovedverktøy er ANSYS CFX og ANSYS Fluent. For meshing benyttes ANSYS Meshing, Fluent Meshing, samt ICEM (tetra og hexa). Personer med relevant erfaring innen annen CFD-programvare (f.eks. OpenFOAM, Star-CCM+, Flow-3D) oppfordres også til å søke. Kunnskap innen 3D-modellering med ulike programvarer og formater er et stort pluss (SpaceClaim, 3D AutoCAD, Revit, Autodesk Inventor og liknende).

I tillegg til CFD vil arbeidet ut fra seksjonens behov også dekke andre typer beregninger og analyser. Annet verktøy som benyttes i inkluderer IDA tunnel (1D tunnelsimulering), MATLAB, Excel, penn og papir.

Hvis du er den rette personen kan vi tilby spennende, interessante og utviklende oppgaver.

Hos oss får du:

  • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
  • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
  • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
  • Fleksibel arbeidstid
  • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
  • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
  • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
  • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Det bes om at søknaden redegjør på en oversiktlig måte for relevant erfaring og din egen rolle i dette arbeidet.

I søknaden ønsker vi at du forteller om din erfaring innen CFD og bruk av denne typen programvare, hvor stor andel av arbeidstiden som inkluderer bruk av denne programvaren, litt utdypende om typer prosjekter/ oppgaver du har utført ved bruk CFD-programvare, etc.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Jens William Bjerkelund
Avdelingsleder Hovedkontor
Telefonnummer: 90926268

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger