Vi søker prosjektleder

Stillingsbeskrivelse

Har du erfaring som med arealplanprosesser eller prosjektledelse innen samferdsel?Utviklingen av togtilbudet er viktig for å løse Norge sine miljø- og klimautfordringer. Det er i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29 satt av 320 milliarder kroner til jernbanen. Bane NOR sitt ansvar og rolle er å sikre at den nasjonale jernbaneinfrastrukturen er tilgjengelig for togtrafikk. Som følge av økte budsjetter og stor aktivitet har Planavdelingen i Bane NOR behov for flere medarbeidere. Vi lyser nå ut stilling som prosjektleder.

I Planavdelingen har vi en portefølje på om lag 60 prosjekter, for tiltak i hele Norge, der totalkostnad varierer mellom 50 MNOK til 1 milliard kroner. Vi er over 60 medarbeidere fordelt på 3 seksjoner som har kompetanse innen forvaltning, planlegging og prosjektledelse. Sammen med oss vil du være med å lede gode og effektive jernbaneprosjekter og du vil bidra til at prosjektene gjennomføres til rett tid, kvalitet og innenfor budsjett. I seksjonen planprosjekt Oslo er vår oppgave å gjennomføre tidligfase-prosjekter og detaljprosjektering av nye tiltak på jernbaneinfrastrukturen i hele Norge. Som prosjektleder hos oss vil du styre og lede prosjekter i tett samarbeid med tekniske fag, interne og eksterne interessenter og brukere avtiltaket.Stillingen er plassert i seksjon for Planprosjekt Oslo og rapporterer til seksjonsleder. Stasjoneringssted er Oslo

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse og prosjektdeltakelse 
 • Tidligfase-planlegging og detaljprosjektering av tiltak på infrastrukturen som for eksempel stasjoner og knutepunkt, terminaler og hensettingsanlegg, kryssingsspor etc. 
 • Offentlige anskaffelser – kontrahering av rådgivende ingeniører og oppfølging av kontrakter 
 • Følge opp arbeid i prosjektet knyttet til planlegging etter plan- og bygningsloven, herunder kommunedelplan og reguleringsplanarbeid 
 • Bidra til faglig utvikling og kontinuerlig forbedring av prosjektlederrollen i seksjonen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Relevant erfaring fra planlegging og/eller prosjektledelse av større prosjekter
 • Ønskelig med erfaring fra jernbanesektoren eller bygg- og anlegg
 • Ønskelig med kunnskap om planlegging etter Plan- og bygningsloven
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som er strukturert og nøyaktig og som har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Du er motivert for å jobbe med prosjekter og drive prosesser
 • Evne til å arbeide selvstendig og sammen med andre
 • Du må kunne arbeide med flere parallelle prosesser og være målrettet og resultatorientert.
 • Du må være endringsvillig og fleksibel.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i vurderingen.

Vi legger også vekt på lojalitet i forhold til Bane NOR sine etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mye ansvar med stor påvirkningsmulighet på egne prosjekter
 • Gode utviklingsmuligheter i et foretak og i en sektor det blir satset på
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • For tiden personalbillett på tog
Den ansatte må regne med en del reiseaktivitet

Kontaktpersoner

Tone Manum
Seksjonssjef
Telefonnummer: 40760683

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger