Vi søker prosjektleder tilinfrastrukturdivisjonen 

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Infrastruktur har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av infrastrukturen. Vi søker etter en prosjektleder for arbeid med investerings-, vedlikeholds- og fornyelsesprosjekter på eksisterende jernbanenett. Stillingen medfører et stort arbeidsspenn og ansvar innenfor et eller flere prosjekter med ulikt faglig- og tverrfaglig innhold. Du vil få ansvar for prosjektgjennomføring og leveranse innenfor mål på sikkerhet, kostnad, tid og kvalitet.

Gjennomføring av prosjekter foregår ofte i togfrie perioder i helger og i ferietid, så derfor må du være innstilt på noe omlagt arbeidstid fra tid til annen. Reisevirksomhet innenfor områdets grenser må påregnes. Arbeidssted er p.t. Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, organisere og lede prosjekter innen avtalte rammer
 • Ivareta oppfølging av innspill og krav fra offentlige etater, naboer og andre berørte
 • Gjennomføre anskaffelser iht. "Lov om offentlige anskaffelser", herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, delta i forhandlinger, tilbudsevaluering og tilbudsinnstillinger
 • Inngåelse og oppfølging av avtaler og kontrakter med rådgivende ingeniør og entreprenør
 • Ivareta HMS/SHA i prosjektene

Ønskede kvalifikasjoner

 • God teknisk forståelse, jernbanefaglig kompetanse er ønskelig
 • God økonomisk forståelse
 • God kontraktforståelse
 • Kunnskap om gjeldende regelverk innen bransjen, herunder byggherreforskriften og lov om offentlige anskaffelser
 • Erfaring fra relevant entreprenør-, rådgiver- eller konsulentvirksomhet er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper, på norsk og engelsk
 • Proaktiv, strukturert og besluttsom. Vi søker deg som er tett på prosjektene, ansvarsbevisst, initiativrik og løsningsorientert
 • Evne til å sette deg inn i tverrfaglige og komplekse problemstillinger
 • Gode lederegenskaper
 • Samarbeidsorientert, evne til å arbeide både i team og med selvstendig arbeid
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske regler og at du i tråd med Bane NOR sine verdier kjennetegnes som åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Du vil få støtte fra erfarne prosjektledere under opplæring. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Du vil bli en del av et arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

 • Spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • Et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • Personalbillett med VY sine tog

Kontaktpersoner

Jan Stenmark
Telefonnummer: 975 22 097

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger